• Les Fonts d’Argentona

  Les Fonts d’Argentona

  Amb la calor que ha fet aquest estiu podem fer una sortida que és agraïda i fresca perquè passa per llocs molt tancats i ombrívols i a més, de tant en tant, podem anar bevent o refrescant-nos amb el regal de l’aigua fresca que davalla de les múltiples fonts. Argentona es una àrea rica en aigües, tan naturals com mineralògiques i termals

 • Un terrari a casa

  Un terrari a casa

  Iguanes, pogones, camaleons, serps i fins i tot taràntules i escorpins són ja avui en dia uns molt bons companys per a moltes persones, ja que són animals totalment socials i gens perillosos.

 • “Una societat sense llibres i que no llegeix no té futur”

  “Una societat sense llibres i que no llegeix no té futur”

  Núria Dòria, després del seu desembarcament a Mataró el 2012 al carrer d’En Pujol, ara han ampliat la llibreria, convertint-la en un ampli centre cultural i comptant, per a fer-ho, amb la implicació de nombroses persones de la ciutat

 • Una nova línia de bus enllaçarà Mataró, Granollers i Sabadell

  Una nova línia de bus enllaçarà Mataró, Granollers i Sabadell

  L’alcalde de Mataró, David Bote, el de Granollers, Josep Mayoral i el de Sabadell, Juli Fernàndez, van fer, el passat 4 de setembre, el viatge inaugural de la nova línia

 • Per què identificar al nostre animal?

  Per què identificar al nostre animal?

  El regis­tre i cens de tots els ani­mals de com­pa­nyia ens per­met actuar amb una major velo­ci­tat i efi­cà­cia davant de les pos­si­bles malal­ties que es puguin trans­me­tre tant als ani­mals com a les per­so­nes. Amb aquest mètode també es fa pos­si­ble la recu­pe­ra­ció d'ani­mals per­duts o robats i el tro­bar als pro­pi­e­ta­ris d'aquells ani­mals aban­do­nats o mal­trac­tats per a poder actuar-hi en con­se­qüèn­cia

 • Recuperar les plantes d’interior després de l’estiu

  Recuperar les plantes d’interior després de l’estiu

  Si durant la teva absència per vacances les plantes han patit per falta d’atenció i te les has trobat moixes o pansides i les puntes de les fulles seques o plenes de taques, hauràs d’iniciar immediatament un tractament de recuperació.