La televisió, més enllà del televisor

Anna Lladó.  Periodista. annalladoferrer.wordpress.com
  • Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

El consum dels informatius a la televisió va a la baixa, especialment als països desenvolupats, segons un dels darrers informes del Reuters Institute for the Study of Journalism. Des del 2012, l’audiència ha disminuït entre un 3 i un 4% anual als Estats Units i al Regne Unit, a favor dels continguts digitals. L’estudi també constata aquest descens a estats com ara França i Alemanya. Ha baixat sobretot entre els més joves, de manera que el públic que veu, de manera tradicional, els informatius a la televisió, cada dia té una mitjana d’edat més elevada.

Aquest escenari planteja un repte considerable per als canals que basen el seu èxit en el consum tradicional. Tot i que estan adaptant l’estratègia a l’entorn digital, el seu model encara depèn excessivament del televisor. El Reuters Institute afirma que si no reaccionen corren el risc de convertir-se, en un futur no gaire llunyà, en mitjans “irrellevants”. Per tant, els insta a reconèixer el desafiament i a actuar, sense oblidar el públic, encara important, que consumeix informatius de manera tradicional. Cal, diu, reinventar-se, experimentar i invertir en innovació.

En qualsevol cas, assenyala l’estudi del Reuters Institute, “la televisió encara avui és un mitjà important i ho continuarà sent durant els propers anys, però no serà la força dominant que va arribar a ser durant la segona meitat del segle XX”.

Afegeix que tot i que sembla que la televisió visqui una mena d’“edat d’or”, no ho és per a les notícies. Sí per a determinats programes -realities, sèries o retransmissions esportives- que el darrer any han batut rècords d’audiència arreu del món, però no per als informatius, recalca el Reuters Institute.

Deixa un missatge

Obligatori *

Obligatori *