El ric univers dels bonsais

Passi Garden Home.
399

Són moltes les persones que han fet un espai a casa seva per a aquests delicats arbres miniaturitzats mitjançant tècniques d’origen oriental. Conrear un bonsai requereix una gran paciència. Mantenir-ne un ja creat suposa aprendre a observar atentament per interpretar les seves necessitats. D’això dependrà que visquin molts anys. Al Japó hi ha exemplars diverses vegades centenaris.

Encara que hi ha diverses teories sobre els orígens dels bonsais sembla bastant probable que aquest conjunt de tècniques especialitzades sorgís a la Xina. Al voltant del segle X van arribar a Japó, on van aconseguir la seva màxima esplendor entre els segles XVII i XIX. A Europa es van començar a conèixer gràcies a les grans exposicions universals del segle XIX.

Com s’han de cuidar

Les cures que necessita un bonsai són normalment les mateixes que requereix qualsevol altra planta, però més accentuades per la seva situació, sense oblidar les necessitats particulars de cada espècie. Les més importants són:

• Una bona ubicació. Normalment i a menys que es tracti d’espècies tropicals, els bonsais han d’estar a l’exterior. Mai cal donar-los suport directament sobre la terra per evitar que arrelin fora del test. La seva exposició ideal serà assolellada o semiassolellada, segons l’espècie , l’època de l’ any i la zona climàtica . Els agraden els llocs ben airejats però protegits de forts vents i pluges torrencials, i encara que es tracti d’espècies resistents al fred, requereixen certa protecció de les gelades molt fortes, ja que les seves arrels estan fins a cert punt desprotegides.

• Suport. El test , safata o qualsevol altre tipus de contenidor depenen del moment en què es trobi el bonsai dins del procés de creació. Un cop assolida la grandària definitiva, l’estètica i l’equilibri visual entre l’arbre i el seu contenidor decidiran el recipient.

• Substrat. El més important del substrat és que asseguri un drenatge perfecte. Normalment s’utilitzen substrats molt pobres, atès que l’adobat proporciona tot l’aliment necessari. Encara que es comercialitzen substrats universals per a bonsais, el més freqüent és que sigui elaborat pel propi aficionat, barrejant akadama (argila granulada), terra vegetal (de bruc o castany) i graveta fina (d’aquari) o lava volcànica . S’ha de posar una capa de graveta o lava a la base i després col·locar capes de substrat barrejat en diferents proporcions , de manera que les parts de granulometria més gruixuda quedin sota i les més fines amunt perquè la humitat es mantingui d’una manera uniforme.

• Reg. És sens dubte la cura més indispensable. S’han regar en tota època, sempre que la terra estigui seca i respectant les necessitats de cada espècie. Es fa d’una manera suau i curosa per no aixecar el substrat, deixant amarar tota la safata fins que l’aigua surti pels forats de drenatge . És fonamental que la base de la safata no estigui entollada mai . Si cal augmentar la humitat ambiental es pot posar sota un plat amb aigua, encara que prenent precaucions per evitar que les arrels entrin en contacte. La qualitat de l’ aigua també és important: és aconsellable deixar evaporar el clor abans de regar, si es tracta d’aigua molt calcària es poden afegir a més un parell de gotes de vinagre per litre.

 Adobat. L’adobat d’un bonsai és molt delicat i al principi és millor deixar-se assessorar pels professionals dels centres de jardineria. Excepte en casos excepcionals s’adoba durant dues èpoques a l’any: a la tardor, des que acaba la calor forta fins que comença a gelar; i a la primavera, després de la primera brotada, en aquests moments s’ha d’adobar cada dues setmanes aproximadament. L’adobament adequat per bonsais sol ser pobre en nitrogen, en general els adobs orgànics són més complets que els químics i permeten l’activitat microbiana, molt beneficiosa per a la planta. Els sòlids són més segurs que els líquids, ja que és molt més difícil excedir de la dosi necessària.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí