La innovació social com a canvi de paradigma en la cura de les persones grans

Text: Equip de professionals de la Residència Laia
222

El concepte de persones amb cures de llarga durada engloba les necessitats biopsicosocials que poden presentar les persones al llarg del seus processos de malaltia crònica, discapacitat o dependència. Les necessitats biopsicosocials (biomèdiques, psicològiques, socials i mediambientals) són el conjunt d’aspectes que ens constitueixen com a persones, segons un model multidimensional que es sustenta en el principi d’integralitat.

La integralitat es un principi indispensable per tal d’oferir una bona atenció […] però també constitueix l’eix orientador del disseny del sistemes d’ajuda i protecció social amb la finalitat de possibilitar que la regulació, la planificació, l’organització i la gestió dels diferents serveis contempli la coordinació entre ells.
(Rodriguez P. 2014 )

Es tracta d’aprofundir en un canvi de paradigma inevitable al mateix temps que necessari i que ha de dirigir als equips de professionals que acompanyem a les persones durant aquest camí de llarga durada, a la millora constant i a no perdre mai de vista que no es pot parlar de sostenibilitat de vida si no es respecten les llibertats fonamentals i la dignitat humana. S’entén des de la perspectiva de donar a aquestes persones el protagonisme i la possibilitat de participar de forma prioritària a la planificació de les mencionades cures per tal que incloguin els seus desitjos i les seves preferències, a més de la preservació dels seus drets.

En el marc europeu dels drets de les persones amb discapacitat (ratificat a Espanya al 2008), que tenen com objectiu general: promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, en condicions d’igualtat dels drets fonamentals i llibertats a totes les persones amb discapacitat, promovent al mateix temps el respecte per la seva dignitat inherent; l’acció social ha de convertir-se en el principal laboratori de la veritable innovació.

Tot aquest plantejament és, en ell mateix, una innovació social, fruit del desenvolupament de noves idees (productes, serveis o models) que donen resposta a necessitats socials i creen noves relacions i col·laboracions. Són per tant un conjunt de noves solucions emergents que afecten a la interacció social, dirigides a millorar el benestar humà i potenciar la capacitat dels individus per actuar.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí