Les reeducacions psicopedagògiques

Espai Terapèutic Maresme.
215

Les reeducacions psicopedagògiques estan orientades a treballar les dificultats escolars a nens/es i adolescents amb problemes escolars, trastorns de l’aprenentatge i/o trastorns per falta d’atenció i/o hiperactivitat.

Els nens/es amb aquestes tipus de problemàtica creixen sotmesos a un major nombre de fracàs escolar, havent d’esforçar-se molt més que la resta i moltes vegades rebent moltes més critiques, fruit d’això podem observar una baixa autoestima, fatiga, desmoralització i frustració, poc interès per aprendre, baix rendiment acadèmic, etc.

Per això, el que treballarem a les reeducacions serà la recuperació dels aprenentatges, la planificació i organització, la preparació d’exàmens, tècniques i mètodes d’estudi, la motivació i l’autoestima per poder potenciar així les conductes adequades per fer front a les seves tasques escolars.

Però no hem de pensar que una reeducació és el mateix que una classe particular, degut a què el treball que realitzarem és molt més personalitzat i centrat en l’assoliment d’estratègies per fer front al seu dia a dia acadèmic, però val a dir que si el nen/a necessita aprofundir en una assignatura en concret es pot fer per tal de millorar els seus aprenentatges.

Però no només es treballa de forma directa amb el nen, sinó que és molt important tenir una estreta comunicació i coordinació entre la família, escola i els especialistes que estiguin en contacte amb el nen/a, per així poder realitzar un treball multidisciplinar que afavoriria el millor assoliment d’èxit del nen/a.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí