Les voluntats anticipades

Àngel Acevedo.  RESIDÈNCIA LAIA
205

A continuació farem un petit exercici. Treballarem sobretot la imaginació al voltant d’una premissa concreta. Intentem fer-nos a la idea, independentment de la nostra edat actual, de què ens hem fet grans. I que desafortunadament, patim una demència. Una demència en estat relativament avançat. Incapaços de reconèixer el nostre entorn o ser conscients de la nostra situació. Alguns de nosaltres arribem a no reconèixer a la persona arrugada que ens torna el bon dia a través del mirall. En definitiva, un moment en el que hem perdut un percentatge elevat de les que havien sigut les nostres capacitats cognitives. Sembla impossible? Alguns estudis apunten que si es manté la tendència actual, al 2050, 131.5 milions de persones en tot el món patiran algun tipus de demència.

Les emocions i la percepció d’aquestes es mantenen no obstant. Independentment de la nostra capacitat de manifestar-les o verbalitzar-les, les persones afectades de demència senten emocions en tot moment, en funció entre d’altres coses del seus pensaments (basats en la realitat o no), de l’entorn, de les pròpies sensacions físiques…i del tracte rebut. I no estem parlant de maltractament, parlem de si reben o no un tracte acord a les seves preferències i que malauradament no són capaços de fer arribar als professionals sanitaris. Ho podem evitar? Afortunadament, la resposta es sí, amb el document de voluntats anticipades.

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat.

Un document formulat davant de notari i amb testimonis que servirà com una guia a l’hora de respectar i promocionar l’autonomia de les persones i que es prolonga quan aquestes no poden decidir per si mateixes.

Des de aquest escrit, es vol convidar al lector a guanyar consciència del risc que tots tenim a viure aquest tipus de situacions a causa de demències o qualsevol altre patologia (sobretot degut a un increment de l’esperança de vida) i a iniciar un procés de reflexió que ens doni coneixement dels nostres desitjos, valors i preferències. Fent possible així la seva comunicació. Una sèrie d’instruccions a tenir en compte que milloraran significativament el nostre benestar en el que pot ser un dels moments més delicats de la nostra vida.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí