Projecte vital = qualitat de vida

Residència Laia.
259

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment actiu com “el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa”.

Des de que naixem, ens arriben d’una manera directa i indirecta, un gran número d’indicacions, pautes, consells, etc. Tots ells formen el nostre procés educatiu. L’educació té com a objectiu buscar el desenvolupament de les persones, a través de les seves pròpies vivències, per tal d’ arribar a la plena autonomia funcional i social. La vida no és un guió escrit amb pautes que s’hagin de seguir obligatòriament. El sentit de la vida de cadascú es construeix diàriament, des que tenim ús de consciència i al llarg de tota la vida, això fa que acumulem experiències, que ens acompanyen fins la vellesa. És des d’aquest aprenentatge i autonomia que anem creant un projecte únic i personal que realment defineixi allò que som i volem ser. Aquest projecte personal (projecte vital) funciona com a motor diari que ens impulsa i que genera la motivació per viure, en conformitat i equilibri amb un mateix. Evoluciona i canvia al mateix temps que la nostra perspectiva del món, de l’entorn i del futur, i ens proporciona un sentit per viure i per tant ens dona benestar i autorealització.

Aquelles persones que viuen donant-li sentit a la seva vida són les que tenen més capacitat per fer front a qualsevol contrarietat. Un envelliment actiu, entès com una participació protagonista en el nostre entorn i un desenvolupament de les nostres capacitats i projectes, tot i ser persones fràgils o amb més o menys dependència, ens ofereix més possibilitats de poder gaudir d’aquest benestar. Basant-nos en aquest principi, els professionals socials i de la salut hem de tenir sempre en compte els projectes vitals de les persones de les que tenim cura i que acompanyem, considerant-los membres de la societat, ciutadans i ciutadanes amb els drets que això inclou: dignitat, independència, autorealització, assistència i participació, sent aquests dos últims els que permeten assolir l’autorealització i el mencionat envelliment actiu que aporta qualitat de vida i dignitat humana. Es tracta, doncs, de reconèixer el dret a la individualitat i a la particularitat, les preferències i les prioritats de cada persona, a l’hora d’acompanyar-les i recolzar-les en el desenvolupament de cada un dels seus projectes, per tal de garantir- los una bona qualitat de vida.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí