Tractaments postictus

Josep Aracil Xarrié.  President d’Eurosenior
297

Mes d’un 50% de les persones afectades per un ictus pateixen seqüeles negatives cròniques postictus, una vegada superades les fases d’aguts i subaguts.

Moltes d’aquestes persones no perceben que un ictus no es res mes que un accident vascular cerebral, que mata les neurones del cervell malmeses i de rebot afecta negativament al funcionament dels òrgans mancats dels seus impulsos nerviosos, que haurien d’haver generat aquestes neurones.

Resulta evident que la seva recuperació s’ha de produir forçosament on s’ha originat l’accident, que sense cap tipus de dubte és en el cervell.

Erròniament, masses vegades, s’associa la seva recuperació al tractament de l’òrgan afectat, ignorant que amb la simple rehabilitació dels impulsos nerviosos perduts, l’òrgan afectat funcionaria de nou amb tota normalitat.

El grup de familiars i persones afectades per un ictus (www.ictuspremia.org), s’ha creat preferentment per afrontar i millorar les seqüeles negatives cròniques postictus.

D’antuvi però topa amb la manca de credibilitat i coneixement de la neuroplasticitat i les poques solucions creïbles ofertes pels serveis sanitaris, segurament degut a la gran complexitat que suposa el seu desenvolupament.

És per tot això que la creació de grups d’ajuda mútua de familiars i persones afectades per un ictus esdevé totalment recomanable i imprescindible, sobretot quan es té la plena seguretat que és possible la rehabilitació, aplicant els principis bàsics de la neuroplasticitat, apostant per la telerehabilitació neurocognitiva mitjançant videojocs que complementin la teràpia amb l’entreteniment

Per aconseguir-ho es proposa fer una crida en els mitjans de comunicació, tant a familiars i persones afectades com a professionals sanitaris, disposats a participar en la solució d’un problema sanitari d’àmbit mundial no resolt, amb la finalitat d’avançar en la creació d’una massa crítica, necessària per establir una satisfactòria evidència científica que avali els tractaments postictus assolits.

Vegeu els documents:
http://www.ictuspremia.org/arxius/modelcatalapostictus.pdf
http://www.ictuspremia.org/arxius/neuroplasticidadtxt.mp4

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí