Primers resultats d’un estudi sobre el deteriorament cognitiu en persones grans

Fundació Vella Terra.
660

Fundació Vella Terra, Grup VL i IMENTIA obtenen els primers resultats del seu estudi sobre el deteriorament cognitiu en persones grans

 

La recerca, que ha comptat amb gairebé 7.000 valoracions dels usuaris, mostra una influència positiva de l’aplicació IMENTIA en persones grans amb deteriorament cognitiu lleu.

Fundació Vella Terra ha presentat els primers resultats després de la implementació, al gener del 2018, de l’App IMENTIA en diverses de les seves residències. Dins d’aquest treball conjunt, es va obrir una línia de recerca que tenia com a objectiu demostrar, mitjançant un estudi clínic, l’efectivitat d’aquesta eina per a facilitar la detecció precoç de disfuncions cognitives associades a les demències mitjançant diferents exercicis que mantenen la condició cognitiva dels usuaris.

L’estudi s’ha dut a terme en 6 residències de Fundació Vella Terra i Grup VL, aconseguint la participació d’un total de 70 usuaris/es, entre persones en règim de centre de dia i persones residents. El projecte ha suposat desenvolupar 6.820 valoracions, al llarg d’un any, gràcies a la funció dels psicòlegs/as de cada centre, com a referents de la recerca, i de becaris que han gestionat el treball de monitoratge de les sessions.

L’estudi clínic buscava demostrar la influència de l’aplicació IMENTIA en les capacitats cognitives i emocionals dels subjectes, a través de l’estabilitat i/o millora en persones amb funcions cognitives preservades, deterioració cognitiva lleu i/o molt lleu. L’estudi, dividit en diferents fases, ha permès que la mostra experimental d’usuaris/as rebés dues sessions setmanals de 40 minuts cadascuna, on cada persona treballava, mitjançant exercicis, diferents capacitats cognitives com: l’atenció, el llenguatge, el càlcul, funcions executives, memòria i capacitats visoespacials i visoconstructives, entre altres.

Els resultats estadístics conclouen que IMENTIA aconsegueix que persones amb trastorns afectius, depressió i ansietat, principalment, millorin el seu estat emocional en els primers 6 mesos d’utilitzar l’aplicació. Aquestes millores es tradueixen en una major puntuació en les escales que valoren aspectes relacionats amb l’estat d’ànim. S’observen més ganes de relacionar-se amb els altres, millor gestió de les emocions i els conflictes, menys rigidesa mental, disminució estadística significativa en el tractament d’ansiolítics i menys perseveració dels pensaments negatius. Concretament, un 50% dels 70 usuaris que van participar en l’estudi van mostrar puntuacions més baixes en els indicadors que valoren l’ansietat. I això, a més, es correspon amb una disminució significativa respecte al tractament farmacològic en el grup d’usuaris que va rebre les sessions IMENTIA.

Míriam Sorribas, Neuropsicòloga i Coordinadora de Projectes de Vida de la Residència i Centre de Dia Sant Martí, que ha coordinat el projecte, afirma: “La nostra conclusió és que, el fet de sentir-se acompanyats, a l’hora d’exercitar les seves capacitats i de tenir una guia per part del terapeuta, permet a l’usuari/a reflexionar sobre el contingut dels exercicis i els seus resultats i facilita la millora afectiva de la persona. A més, IMENTIA li incentiva a treballar en processos cognitius superiors responsables, també, de la gestió de les àrees afectives o emocionals”. Per a Sergio Osuna, Director Executiu de Fundació Vella Terra: “Aplicacions com IMENTIA ens donen una visió de les infinites possibilitats que ofereixen les noves tecnologies a les persones grans; en aquest cas, per a retardar o frenar els símptomes d’aquelles que pateixen una deterioració cognitiva lleu”.

COMPARTIR