ACP a la Residència Laia de Mataró

Text: Residència Laia
594

Actualment, la majoria d’organitzacions que oferim serveis en l’àmbit de la gent gran ens basem en un model que en diem d’Atenció Centrada en la Persona, però en què consisteix exactement?

L’ACP (Atenció Centrada en la Persona) ha estat definida com una “metodologia facilitadora, a partir de la qual, la pròpia persona, sobre la base de la seva història, capacitats i desitjos, planifica les fites a les que voldria arribar per millorar la seva vida” .

Quan ens plantegem des de les residències o les organitzacions de serveis orientats a les persones grans, donar atenció a les persones, segons el model d’ACP, hem de tenir clar algunes assumpcions bàsiques en les que és sustenta aquest model (López y cols., 2004).

• Cap persona és igual a una altra, i per tant, l’atenció individualitzada ha ser el valor central dels serveis que prestem ajuda a les persones grans.

• La persona és el centre del procés de planificació. A partir dels seus drets, es posa la mirada en les seves capacitats, en les seves preferències i en les seves eleccions personals. Les ajudes que precisen per assegurar-ho, cobren per tant, la màxima importància.

• La interdependència del subjecte amb el seu entorn social pròxim. La família i els amics són essencials en el desenvolupament del projecte vital de les persones grans o amb discapacitat i tenen un paper clau en l’exercici de la seva autodeterminació.

A la residencia LAIA, quan apliquem el model d’Atenció Centrada en la Persona ens plantegem com podem ajudar a millorar la vida de les persones que atenem, i ho fem des de les diverses aportacions existents, al voltant del concepte de qualitat de vida.

Utilitzem diferents instruments, mencionem avui, el model de Schalock que identifica vuit dimensions de qualitat de vida, per a les persones. Segons aquest model es pot presentar la qualitat de vida como un concepte multidimensional, que englobaria vuit dimensions diferents, les quals, poden ser formulades en base a diferents indicadors.

1. Benestar Emocional.

2. Relacions Interpersonals.

3. Benestar Material.

4. Desenvolupament Personal.

5. Benestar Físic.

6. Autodeterminació.

7. Inclusió Social.

8. Drets.

En base al desenvolupament d’a-questes 8 dimensions i d’altres instruments, com la història de vida, el mètode de validació o el Dementia care mapping, elaborem el pla de vida essencial, per a cada una de les persones que atenem al centre. Aquest pla de vida és l’eix a partir del qual planifiquem i desenvolupem totes les actuacions, consensuades entre residents, família i equip de professionals, que ens han de portar a la consecució dels objectius de vida de les persones que atenem.

COMPARTIR