Afeccions de la laringe en els nens

Text: AMIC
456

Les infeccions i inflamacions de l’oïda i laringe són freqüents en els nens i són tractades pel pediatre, prescrivint antibiòtics, antiinflamatoris o antihistamínics si és necessari.

Si el teu fill està sempre ronc i al final del dia pràcticament no pot parlar, li molesta fer-ho o alterna freqüents temporades en les quals està ronc i altres en les quals no ho està, presenta una disfonia.

La disfonia infantil (anomenada afonia o ronquera), sol aparèixer per una alteració temporal de la laringe, com una laringitis viral, o després d’una amigdalectomia on el nen ha fet un sobreesforç vocal. Cada vegada els episodis de disfonia es fan més freqüents fins que arriba a ser la seva veu habitual. Generalment, la ronquera en nens sol ser progressiva amb temporades en les quals la veu és normal i altres amb la veu disfònica. El nen pot notar molèsties en la gola com a sequedat, coïssor, burxades, etc. El tractament, a més del subministrament de la medicació pertinent, sol consistir en:

  • Informació sobre les pautes d’higiene vocal.
  • Exercicis de relaxació per a disminuir la tensió muscular.
  • Instaurar pautes respiratòries adequades.
  • Treballar la veu millorant el seu to, timbre o intensitat.
COMPARTIR