Aspectes a tenir en compte per a la declaració de la Renda

Text: Redacció
619

El 2020 ha estat un any marcat absolutament per la pandèmia del covid-19, que ha provocat un impacte històric en l’activitat econòmica a escala global. Els ERTOs i les novetats que es preveuen cada any tenen una afectació important en la campanya de renda del 2020, que comença el 7 d’abril. Repassem algunes de les novetats que cal tenir en compte.

ERTO. Si has estat en ERTO voldrà dir que has cobrat de dos pagadors: la teva empresa i el SEPE. Això rebaixa els ingressos mínims per estar obligat a fer la renda a 14.000 euros. Tothom que hagi estat en ERTO i hagi guanyat més de 14.000 euros haurà de presentar la declaració. El límit de retribucions per no fer la declaració de la renda, si només tens un pagador, és de 22.000 euros.

A més, si has estat en ERTO, probablement et sortirà la declaració a pagar perquè el SEPE no t’aplica cap retenció de l’IRPF (o te’n fa una de molt baixa). Com que aquests diners no s’han anat pagant a Hisenda cada mes, quan facis la declaració els hauràs de pagar. També Hi ha més perjudicis afegits per als contribuents que han estat en ERTO del 100%. En aquest cas, no es poden aplicar les deduccions per maternitat, família nombrosa o discapacitat d’un fill, del cònjuge o d’un progenitor.  Si has estat en un ERTO del 100%, se’t suspèn el contracte de treball, i en cobrar l’atur, passes a tenir aquesta particularitat, no cotitzes i, per tant, no tens aquests drets.

Ingrés Mínim Vital. Amb relació a l’Ingrés Mínim Vital, i d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reial Decret que l’aprova, els perceptors d’aquesta prestació hauran de fer la declaració de la renda en els exercicis en què aquesta es percebi.

Cessament d’activitat. La prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms també és considerada com a rendiment del treball, la qual cosa implica que ha de ser declarada.

Nous trams. Puja en dos punts la tributació en IRPF per a les rendes de treball superiors als 300.000 € anuals. També s’incrementa en tres punts la tributació de les rendes de capital i d’estalvi a partir dels 200.000 €, que tributaran al 26%.

Tributar pels errors del SEPE. Hisenda ja ha advertit que caldrà tributar pels errors que hagi comès el SEPE. I això afecta els treballadors en ERTO que han cobrat de més i encara no han regularitzat aquesta situació. Si els empleats no saben ben bé quants diners són, ho poden consultar al servei d’ocupació. Si no ho aconsegueixen, ho hauran de declarar tot i després, un cop regularitzada la situació, reclamar els diners a Hisenda. La situació és tan rocambolesca que l’Agència Tributària fins i tot recomana esperar que avanci la campanya de la renda perquè el SEPE tingui temps a resoldre més casos.

Any 2021. Per aquest any fiscal (2021), es reduirà de 8.000 € a 2.000 € el límit d’aportacions màximes als plans de pensions individuals, mentre que s’elevarà el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 € en els plans d’empresa. De la mateixa manera, es reduiran les aportacions que pot fer un cònjuge (fins a 1.000 € l’any) a un pla de pensions individual i les de les assegurances privades de dependència (fins a 2.000 €).

DATES CLAUS DE LA RENDA 2020
 
7 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2020, a través del programa Renda Web.
4 de maig: Inici de les sol·licituds de cita prèvia per a la presentació telefònica, que es pot sol·licitar tant per Internet com per telèfon. Es prolongarà fins al 29 de juny.
6 de maig: Presentació per telèfon de la declaració.
27 de maig: A partir d’aquesta data, es pot sol·licitar cita prèvia per a la presentació de manera presencial de la declaració.
25 de juny: Finalitza el termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.
30 de juny: Expira el termini per a presentar la declaració.
5 de novembre: Data límit per a realitzar el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una Declaració amb resultat a pagar. El primer s’ha de realitzar en presentar la declaració.
COMPARTIR