El deteriorament cognitiu i les noves tecnologies

Equip Residència Laia.  www.residencialaia.com
738

En l’actualitat, tothom o gairebé tothom ha sentit a parlar o coneix el concepte de demència i més concretament, el de Malaltia d’Alzheimer. Aquest tipus de malaltia es caracteritza per la degeneració de les neurones que desemboquen en una afectació de les capacitats funcionals i cognitives que poden tenir un efecte molt negatiu en la qualitat de vida de les persones que la pateixen i les persones del seu entorn. El propi organisme té capacitat per adaptar-se i compensar els efectes de les alteracions mencionades (encara que sigui d’una manera parcial) sobretot durant els primers anys de vida. L’envelliment cognitiu és un fenomen lligat a l’edat, que no actua de manera homogènia i pot tenir manifestacions molt diverses. És un procés causat per diferents factors: ambiental, social, familiar i especialment, el grau d’estimulació. S’ha demostrat que aquelles persones que reben poca estimulació cognitiva són més propenses a patir una davallada més ràpida de les seves capacitat. L’estimulació cognitiva (o psicoestimulació) aprofita els recursos i capacitats de les persones, afavorint el seu exercici i preservació a través de la realització d’una sèrie de tasques definides i orientades a treballar les funcions de: memòria, atenció, càlcul, orientació, llenguatge i funcions executives, entre d’altres.

L’ús dels programes de psicoestimulació cognitiva actuals per part de persones afectades de demència i malaltia neurodegenerativa poden potenciar el seu grau de rehabilitació. En gent gran (que no esta afectada) aquest tipus de programes formen el primer mecanisme de prevenció i detecció, reduint el risc de patir-les i fomentant un estil de vida més saludable al millorar el seu propi funcionament personal i social. Cada vegada són més freqüents els equips que desenvolupen eines de psicoestimulació a partir de les noves tecnologies. Aquests programes estan orientats a treballar des del propi domicili mitjançant un ordinador, amb el suport de un neuropiscòleg que de forma prèvia planifica i supervisa a distància el programa de tractament.

Per tal d’afavorir encara més l’autonomia i facilitar l’accés a la psicoestimulació, s’està desenvolupant una aplicació per a tablets que aborda el procés des del principi, ja que inclou diferents tests i escales estandarditzades que permeten realitzar un primer estudi i detecció del possible deteriorament cognitiu; seguidament permet establir una línea base del nivell específic per a cadascuna de les capacitats cognitives bàsiques, sent la mateixa aplicació la que genera un pla de treball personalitzat per a l’usuari i que s’adapta a la seva evolució, ajustant el grau de dificultat dels ítems segons les seves respostes. El seu ús pot ser individual o d’aplicació grupal i no requereix coneixements previs de neuropsicologia. Això pot arribar a afavorir la detecció precoç de demències.

Per tant, tal com s’està demostrant a través de l’evidència científica, les habilitats cognitives s’han d’estimular de forma regular i freqüent per tal d’extreure el màxim benefici possible durant la nostra vida i sobretot quan comença a aparèixer l’envelliment cognitiu.

COMPARTIR