El tercer cervell

José Ma Guillén Lladó.  Psicòleg i terapeuta ment-cos. www.josemariaguillen.com
541

Quan algú no sap quina decisió prendre, sovint se li sol dir que faci el que li digui el cor.  És un òrgan intel·ligent, intuïtiu, on es generen els pressentiments. En ocasions és bo no fer tant de cas al soroll mental, les remugacions i els pensaments del cervell, i sentir més el que ens diu aquest petit cervell.

A més de ser el múscul que bombeja la sang, és un òrgan sensorial capaç de rebre i processar informació, d’aprendre, recordar i sentir emocions de manera independent del cervell, gràcies a més de 40.000 neurones i una complexa xarxa de neurotransmissors i proteïnes que conté. Produeix i allibera la hormona ANF, que afecta al sistema límbic —en l’hipocamp—, que és la zona que regula la part més emocional del cervell. El seu camp electromagnètic és superior a qualsevol altra part del cos —podent-se detectar a curta distància—, i les ones generades poden variar, entre altres motius, en funció de les emocions i els sentiments. Si aquestes són negatives, el ritme serà irregular i abrupte. Si són positives serà ordenat i suau.

Estadístiques i estudis relacionen clarament alguns estats emocionals i de nerviosisme amb la salut del cor. S’ha vist que l’optimisme pot reduir el 50% el risc d’infart. També que en el 30% dels atacs cardíacs, la persona havia sofert un estímul emocional fort dues hores abans. Tanmateix, que les persones més propenses a la ira, tenen entre 2 i 7 més possibilitats de patir un atac al cor. Per la seva banda, els pacients amb depressió tenen un 60% més possibilitats de patir problemes cardiovasculars, mentre que els qui ja han patit un atac cardíac o tenen insuficiència cardíaca, tenen una pitjor evolució i un major risc de mort si tenen depressió. L’insomni, augmenta un 45% el risc de desenvolupar o morir de malaltia cardiovascular.

Una curiosa investigació es va dur a terme al Estats Units. Van fer un macroestudi analitzant i comparant el número de paraules de caràcter negatiu de quasi 150 milions de tuits. Van comprovar que en aquells llocs on les persones tuitejaven més paraules de connotació negativa, tenien major número de morts per atacs cardíacs que aquells llocs on empraven paraules més positives.

Cuidem bé aquest òrgan fonamental i, a més de mantenir uns hàbits nutricionals i físics sans,  acompanyem-ho d’uns comportaments emocionals harmònics, positius i, dins del possible, amb actitud optimista.

COMPARTIR