La Formació d’Adults: les segones oportunitats existeixen!

Triangle Acadèmia.
598

El sistema educatiu actual està pensat de manera que qualsevol persona, de qualsevol condició i edat pugui trobar un programa d’estudis a la seva mida i a més pugui tenir opcions d’accedir-hi, sense tenir en compte el seu “passat” acadèmic. Les opcions que la formació d’adults reglada permet a totes les persones en l’àmbit acadèmic són:

Graduat en ESO
(Equivalent al graduat escolar). Les persones que en el seu moment no van poder optar a obtenir el graduat en ESO o el graduat escolar, poden ara obtenir el cicle d’educació secundària per a les persones adultes amb la condició de tenir 18 anys o complir-los al llarg de l’any natural de matriculació de l’alumne/a i fins i tot en alguns casos excepcionals es pot autoritzar aquesta opció per a persones majors de 16 anys que ho sol·licitin.

L’accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior
(La nova Formació Professional). Ara ja fa un temps, es va desenvolupar una reforma important dels estudis de formació professional, que actualment es distribueixen en dos nivells (mitjà i superior). Aquests estudis disposen d’un catàleg amplíssim d’oferta acadèmica en uns programes formatius que estimulen la formació pràctica i el desenvolupament obligatori d’estades en empresa. L’accés als cicles es pot fer per titulació acadèmica o mitjançant una prova d’accés (que es fa un cop l’any, el mes de maig), amb l’únic requisit de l’edat (17 anys per grau mitjà i 19 anys per grau superior). La preparació de la prova en un centre autoritzat té un valor de fins el 20% de la qualificació final.

L’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys
Totes aquelles persones que en el seu moment no van poder accedir a la universitat, ho poden fer preparant una prova de coneixements que les Universitats convoquen anualment (habitualment el mes d’abril) i que consta d’una part general (competència lingüística en català, castellà i idioma estranger) i una part específica vinculada a la titulació escollida.

Les persones que opten per aquest tipus de proves disposen d’una reserva de places en la titulació i habitualment no es cobreix la reserva, i no és necessari disposar de cap títol acadèmic per accedir-hi. Això sí, cal preparar amb constància la prova d’accés! En el cas de persones més grans de 45 anys es substitueix la part específica per una entrevista.

Aquestes opcions només són algunes de les existents i que es vinculen a la formació d’adults. Si es vol ampliar informació, una bona opció per descobrir la totalitat del catàleg proposat és el nou portal web desenvolupat per l’Ajuntament de Mataró (Direcció d’Ensenyament) i l’Escola d’Adults Triangle de Mataró (https://estudiaramataro.cat). Aquest portal presenta de forma detallada i interactiva totes les propostes, ajustant la selecció a les característiques dels usuaris (edat, títol acadèmic i àmbits d’interès) i dirigint la selecció als centres que ho imparteixen.

El que ens ha de quedar clar és que mai és tard per reenganxar-se a l’estudi i així millorar la nostra prestació acadèmica pel que significa a nivell personal i professional. Anima’t i coneix les teves opcions!

TRIANGLE ACADÈMIA. ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS
C/ Sant Josep Oriol, 21 · Mataró
T. 93 790 33 45 · www.triangle-academia.com

COMPARTIR