Gossos Potencialment Perillosos?

Text: Spam  // Foto: Fundació Daina / Antuà Blonde
515

Una llegenda i una llei injusta situa als gossos de races anomenades perilloses (GPP’s) en el camí entre la discriminació, la ineficàcia i la congestió dels centres d’acollida d’animals abandonats.  Per mirar de compensar aquesta estigmatització respecte de gossos d’altres races, la Fundació Daina de la Societat Protectora d’Animals de Mataró ha posat en marxa una campanya d’adopció que suposa per a la família adoptant un cost de 10€, la gratuïtat de l’assegurança de responsabilitat civil el primer any, la bonificació del certificat psicològic (tràmits per a obtenir la llicència corresponent) i suport etològic. La resta, esterilització, vacunació, identificació i desparasitació, queda assumida per l’entitat protectora.

Actualment, el 48% dels gossos acollits als centres que gestiona SpAm, pertanyen a alguna d’aquestes races, i la gran majoria d’ells no tenen cap problema per a la seva adopció.

Però què passa amb els GPP mentre no són adoptats? Doncs que mentre romanen als refugis se’ls ha de proporcionar el millor benestar possible. Per fer-ho,  l’Ajuntament de Mataró atorga la llicència a voluntaris de spAm per tal que aquestes persones puguin passejar els animals, ajudant així en la socialització a la ciutat, posant-los en contacte amb el paisatge urbà, els sorolls o les persones, fent possibles uns moments de llibertat fora de les gàbies.

COMPARTIR