L’ecografia toràcica, protagonista en la Covid-19

Dr. Jordi Juanola.  RESPIRA (Mataró)
585

Si tenim una dolència cardíaca, el cardiòleg ens realitza un ecocardiograma, pel seguiment de l’embaràs l’obstetre ens realitza ecografies periòdiques, igual que per saber si tenim pedres a la vesícula, i per l’estudi del pulmó? El pneumòleg ens pot realitzar una ecografia pulmonar.

Des de fa anys, la ecografia toràcica ja és una prova habitual utilitzada tant per radiòlegs com pneumòlegs per estudi de diferents malalties pulmonars i de la caixa toràcica, però el seu ús quedava molt limitat.

El COVID-19 però, ho canvia tot, i l’ecografia ha guanyat en protagonisme pel seguiment i fins i tot diagnòstic, del dany pulmonar per la infecció del virus. La gran afectació pulmonar produïda per la infecció del SARS-CoV-2 fa necessària una eina diagnòstica ràpida que pugui complementar altres mètodes diagnòstics, tant analítics com proves d’imatge, i que ajudi en l’evolució de les lesions pulmonars.

De fet, el document de la societat espanyola de pneumologia (SEPAR), ja inclou la ecografia toràcica com a prova complementària pel seguiment de l’afectació pulmonar.

No substitueix en importància ni ús ni la radiografia de tòrax ni el TAC toràcic, però el fet de ser una prova ràpida de fer, realitzant-se tant en la consulta com a peu de llit, no ionitzant, permet una informació ens pocs minuts i un seguiment diari si es precisa.

Patologies tant de pulmó com de pleura com poden ser la pneumònia, el pneumotòrax, afectació intersticial pulmonar, lesions pulmonars en contacte amb les costelles, i malalties òssies de la caixa toràcica, poden ser diagnosticades i seguides mitjançant l’ecografia toràcica, ajudant a prendre decisions immediates de cara al tractament.

Així doncs, tant en l’estudi de la infecció pulmonar pel COVID-19, com en altres malalties pulmonars, poder realitzar una ecografia toràcica a la pròpia consulta mèdica de pneumologia, amb la rapidesa i seguretat que aporten, afavoreix un millor diagnòstic i seguiment clínic.

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí