Una correcta desparasitació

Naturcenter.
586

Pel que fa a la desparasitació externa hem de tenir especial cura en puces, paparres i sobretot els mosquits i flebòtoms (portadors de la Leishmaniosis Canina). Aquest paràsits es reprodueixen a una velocitat vertiginosa, pel que si no fem una correcta prevenció podem arribar a tenir infectat el nostre animals, si no tot el seu entorn. Òbviament, no requereix el mateix grau de prevenció un animal que només està dins a casa que aquell que surt a la muntanya, a la platja, als parc públics… ja que té més possibilitat que aquests paràsits actuïn sobre ell o rebi alguna picada. Ara bé, això no vol dir que haguem de prevenir només en cas que surtin els animals a l’exterior, ja que hi ha múltiples i diverses formes de transportar aquests petits paràsits.

A més, hem de tenir molt present l’acció dels mosquits i flebòtoms, que són els portadors principals de la malaltia de la Leishmaniosis Canina. Aquesta malaltia és irreversible un cop la contragui l’animal, pel que és imprescindible portar una correcta prevenció al llarg de tot l’any.

També és important tenir present en quin entorn es mou la nostra mascota, no és el mateix que es mogui dins de casa nostra, on podem tenir els paràsits controlats que moure’s en espais oberts fora de casa. En cas de moure’s per jardins, parcs exteriors o indrets amb freqüent moviment d’animals haurem d’incrementar la prevenció, ja que són en aquests indrets on els paràsits viuen en llibertat i es reprodueixen amb més facilitat  i és més factible que accedeixin al nostre animal. Indrets amb vegetació, arbustos o plantes en general és el lloc ideal on els paràsits “esperen” per saltar sobre el nostre animal

Quines conseqüències té pel nostre animal?

Els paràsits externs provoquen a través de les seves picadures lesions inflamatòries a la pell del nostre animal, que poden provocar picors, pèrdua de pèl, inquietud i altres malalties infecciones a través de la sang, que tant poden infectar a l’animal com a les persones. Per tal de reconèixer si la nostra mascota té paràsits podem seguir una sèrie de passos. En primer lloc, observar si es rasca de manera constant, arribant fins i tot a mossegar-se. En segon lloc, hem de fer una cerca més exhaustiva entre el pelatge de l’animal en busca d’aquests paràsits; a vegades no els trobem, però per exemple, en el cas de les puces, ens poden indicar la seva presència el trobar unes petites boles de color marró, que són el material fecal que deixen. En el cas de la Leishmaniosis Canina, podem acostar-nos al nostre centre veterinari per tal que li facin un ràpid test diagnòstic si l’animal està contagiat d’aquesta malaltia.

Com podem prevenir-ho?

Als centres veterinaris i a les botigues d’animals especialitzades podrem trobar diversos productes que ens ajudaran a protegir el nostre animal i la nostra llar dels paràsits externs. Recomanem assessorar-se en un centre especialitzat o amb un veterinari per tal d’adequar el que més s’avingui a la nostra problemàtica.

Pel cas de les puces i les paparres podem adreçar-nos al nostre centre especialitzat i trobar diverses solucions, ja sigui a través de comprimits palatables, collars antiparasitaris, pipetes o “sprays”. Pel que fa a la prevenció de la Leishmaniosis Canina podem recórrer al nostre veterinari per les múltiples prevencions que existeixen, com poden ser les pipetes, els collars antiparasitaris i fins i tot hi ha al mercat una vacuna per prevenir aquesta malaltia. Òbviament, també trobem productes que combinen i proporciones una protecció completa de tots aquests paràsits de forma conjunta. En casos molt extrems, on els paràsits estiguin estesos arreu de la casa, podem trobar les anomenades bombes antiparasitàries, que emeten un gas insecticida que elimina qualsevol paràsit que es trobi a l‘interior de l’espai on efectuem aquesta operació.

No hem d’esperar a que apareguin els paràsits, sinó que hem d’actuar amb prevenció per evitar les molestes picadures i posteriors problemes a les nostres mascotes. Per tant, una bona higiene, un bon control i una prevenció eficaç amb un producte adequat és el millor que podem fer per la nostra mascota.

COMPARTIR