El sector serveis capitaneja la baixada de l’atur al Maresme del mes de març

Text: Consell Comarcal del Maresme
528

Segons el Report d’Atur que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, al Maresme hi ha 36.315 demandants de feina, un 0,79% menys que el mes de febrer i un 7,94% menys que en el mateix període de 2014.

Només ha crescut la xifra de persones aturades dins la construcció i el col·lectiu SOA (Sense ocupació anterior). El saldo, però, és positiu i el volum de persones aturades s’ha reduït en 288 gràcies al descens en els sectors serveis, indústria i agricultura. El sector serveis és el que ha experimentat un descens quantitatiu i percentual més important donat que ha registrat 280 aturats menys, una xifra que en el conjunt del sector representa una disminució de l’1,18%.

Pel que fa a la indústria, s’han comptabilitzat 47 persones aturades menys (un descens percentual del 0,81%) i a l’agricultura 12 desocupats menys (una reducció de l’1,26%). Cal destacar que en la comparativa interanual, el sector de la construcció és el que lidera la baixada percentual més destacada en la desocupació. En concret, registra un descens de l’atur del 19,01%. Li segueix la indústria amb una baixada del 10,92% i el sector serveis amb una reducció del 6,08%. En canvi, les xifres interanuals evidencien un augment en la demanda d’ocupació a l’agricultura del 4,10% i entre el col·lectiu SOA de l’1,62%.

El descens de l’atur registrat durant el març segueix la tendència catalana, encara que el percentatge de recuperació de l’ocupació és més lenta a la nostra comarca. Mentre al conjunt de Catalunya el descens mensual de l’atur s’eleva a l’1,63% i a la província de Barcelona arriba al 0,96%, al Maresme ha estat del 0,79%. També la nostra taxa d’atur (16,0%) es manté per sobre de la provincial (14,7%) i de la catalana (14,5%).

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí