Acadèmia Somriures, centre de seguiment i suport escolar

Marta Colom.  www.academiasomriures.com
431

Fa aproximadament uns 10 anys vaig començar a donar classes particulars a alumnes de primària i secundària. Després d’uns anys de compaginar-ho amb els estudis, vaig descobrir el meu interès per l’ensenyament, així que vaig decidir fer un pas més i crear la meva pròpia empresa.

D’aquesta manera va sortir la idea de l’Acadèmia Somriures, un centre de seguiment i suport escolar orientat a nens i nenes d’educació primària, secundària i batxillerat.

A Acadèmia Somriures s’ofereixen classes particulars i grups reduïts adaptats a cada necessitat dels alumnes per garantir una atenció personalitzada i, a més a més, amb servei de logopèdia.

Hi ha certs moments en els quals els alumnes requereixen una atenció professional individualitzada per a l’assoliment d’alguns objectius. Seguir el ritme és, molts cops, un factor que dificulta l’aprenentatge i és en aquest punt que l’alumne es pot beneficiar d’una atenció a les seves necessitats en qualsevol matèria. Veurà que és capaç d’assolir els continguts i trobar estratègies eficaces per a poder-se desenvolupar en una classe grupal sense problema.

Es busquen metodologies i estratègies alternatives que permetin a l’alumne la comprensió del temari i una millora en els resultats. Els nostres valors són la constància i dedicació cap als nostres alumnes, la il·lusió i diversió durant l’aprenentatge. A més del respecte i tolerància amb els pensaments i les accions de cada persona.

SOMRIURES
C/ Dr. Josep Agell, 5 Local 1 · (Ed. La Calandria) El Masnou
Tel. 639 71 17 13 · www.academiasomriures.com

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí