Caixa Laietana i la Comissió de restauració de la Basílica de Santa Maria firmen un acord de col·laboració

Text: Caixa Laietana
864

El passat dijous 22 de desembre, al Saló del Bisbe de la parròquia de Santa Maria, va tenir lloc la firma del conveni de col·laboració entre Caixa Laietana i la Comissió de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró, per un import total de 50.000 euros. El programa de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró 2011 comprèn les obres a la cúpula de la Capella de Sant Joan, el terradet de l’escala del Conjunt dels Dolors, i la restauració de la lauda sepulcral paleocristiana del segle V.

Van signar aquest conveni Mn. Segimon Garcia Ramiro, com a Rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró, i el president de Caixa Laietana, Josep Ibern i Gallart.

Caixa Laietana forma part de la Comissió de Restauració de Santa Maria des de la seva creació l’any 2005 i hi ve col·laborant econòmicament des de la restauració de la Capella del Sagrament iniciada el 2001.

L’últim conveni, signat el 2010, va permetre la recuperació de la coberta i la cúpula de les capelles de Sant Joan i Sant Josep, i racionalitzar el traçat de les línies elèctriques generals de la basílica.

 

COMPARTIR