Com plantar un arbre fruiter

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
548

Si t’estàs plantejant plantar arbres fruiters al teu jardí, és important saber que a finals de l’hivern és el moment ideal de plantar-los. Igual que qualsevol planta, els arbres fruiters tenen el seu moment ideal per arrelar i això no vol dir que en una altra època no vagin a créixer… però sí que és cert que el moment de la seva plantació és determinant no només per al seu creixement sinó, també, per la qualitat i quantitat de fruita. Per això mateix, és important contemplar quins arbres volem tenir i consultar quin és el seu moment ideal de plantació. Per exemple: si la nostra idea és un llimoner o un taronger haurem d’esperar encara alguns mesos per poder plantar amb la seguretat que el fred no els espatllarà. No obstant això, si volem tenir un ametller o un presseguer ara és el seu moment: de la mateixa manera que altres fruiters, necessiten la seva dosi de fred per produir després el seu fruit.

Un cop decidim quin tipus d’arbre fruiter anem a plantar, hi ha un aspecte fonamental: el sol. El substrat en el qual plantem ha de ser l’adequat per al nostre fruiter o, fins i tot, ha d’estar preparat per al que hàgim decidit. Ha de ser un sol fèrtil, ben drenat, amb suficient profunditat i ric en matèria orgànica. Més enllà que hàgim nodrit el nostre substrat, és important aportar compost o fems, a més a més de contemplar els fertilitzants minerals. La manera enriquir el nostre sol és un aspecte fonamental i, el més recomanable, és preguntar quines són les necessitats específiques de cada varietat de fruiter per ajudar-lo en el seu arrelament i posterior creixement. Igual que és important la terra, també ho és protegir el nou arbre de les inclemències amb especial atenció al vent. Si els nostres arbres han d’estar en un lloc ventós, el més recomanable és intercalar tanques o arbustos.

Lliga el tronc al tutor amb un lligam de plàstic tou i flexible i una esponja entre l’arbre i l’estaca per evitar el fregament.

Durant els 3 primers anys és aconsellable mantenir la base neta de males herbes i altres plantes, fins i tot de gespa, perquè no competeixin pels nutrients i l’aigua del sol amb el fruiter. No oblideu que tots els fruiters necessiten un mínim d’hores de llum solar per poder florir.

Cal tenir en compte si les espècies triades necessiten pol·linitzadors o no. Per exemple, el presseguer no els necessita i pot plantar-se com a arbre solitari però els Cirerers, les pomeres, els perers i algunes pruneres s’han d’emplaçar al costat d’un o més fruiter de la seva família i que floreixi més o menys al mateix temps i així els insectes pol·linitzen les flors i aconseguim una major producció.

Els arbres fruiters són sorprenentment fàcils de conrear en un ambient de pati del darrere, i amb ells podrà obtenir any rere anys fruits abundants i belles flors de primavera.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí