El decret d’estabilització, una nova oportunitat d’accedir a la funció pública

Text: Redacció
113

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 39.209 places, de les quals 11.776 són de personal d’administració i tècnic i 27.433 de personal funcionari de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d’Educació.

L’acord de Govern habilita també el Departament de Salut per aprovar al llarg d’aquest 2022 una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 7.636 places de personal estatutari al servei de l’Institut Català de la Salut (ICS), des de facultatius fins a zeladors i administratius. Són un total de 46.845 places que es convocaran, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs oposició:

  • Concurs de mèrits per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició per a la resta de places. S’hi pot presentar qualsevol persona que compleixi els requisits d’edat i titulació.

Aquesta oferta forma part del procés de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que està portant a terme el Govern i que és el més important que s’ha fet mai. Ha estat acordada prèviament amb sindicats i esdevé un instrument necessari per contribuir a assolir l’objectiu de situar la taxa de temporalitat en places estructurals a la Generalitat per sota del 8% a data 31 de desembre de 2024, segons estableixen les directives europees i la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (Llei Iceta).

Les convocatòries han de preveure el respecte dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Així mateix, hauran de preveure la reserva d’un mínim del 7% de les places per a persones amb discapacitat. En aquest cas, la reserva s’aplicarà a les places que es convoquin per concurs oposició.

Les convocatòries derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització es publicaran abans del 31 de desembre de 2022. S’espera, doncs, un final d’any carregat de noves ofertes d’accés a la funció pública.

Triangle Acadèmia
Mataró · Tel. 93 790 33 45 · www.triangle-academia.com

COMPARTIR