“Es vol deixar molt clar que el país està en marxa imparable cap a la independència”

Text: Redacció
486

Qui hi ha darrera de la Marxa cap a la Independència al Maresme?
La Marxa cap a la Independència és d’àmbit nacional. L’organitza l’ANC. Però els responsables de dur-la a terme pel territori són les Assemblees Territorials. En el nostre cas, Maresme per la Independència va decidir dividir el Maresme en sis zones. L’àmbit de la “Marxa dels sis pobles” ha estat Cabrera, els dos Vilassar, els dos Premià i Cabrils. Si esteu interessats en contactar amb l’organització, podeu fer-ho a través de Maresme per la Independència: maresme@assemblea.cat, o directament amb l’ANC a: marxa@assemblea.cat o premsa@assemblea.cat.

Com es vertebren les assemblees locals de l’ANC amb l’organització comarcal i aquesta amb l’àmbit nacional?
L’estructura interna de l’ANC preveu dos nivells: un de nacional (ANC) i les Assemblees Territorials (AT) per desplegar-se pel país. Al Maresme, les AT són d’àmbit municipal (Cabrera per la Independència, Cabrils, Teià…), però ja des de ben aviat vam constituir Maresme per la Independència, que no és una AT, sinó un òrgan de coordinació de les nostres AT.

Quina valoració fan de la Marxa que va fer-se per les sis viles del Baix Maresme? Preparen més activitats fins l’11 de Setembre?
La valoració és positiva. La participació va ser bona, el ressò important, i es va aconseguir l’adhesió dels sis alcaldes al manifest de la Marxa. També valorem molt la bona sintonia i coordinació que hi ha hagut entre les sis AT, que obre la possibilitat d’endegar més endavant noves formes de col·laboració.
Pel que fa a actes previstos aquest estiu hi ha, entre d’altres, l’arribada de la Marxa a Argentona el 3 d’agost, o la Marxa de torxes del 10 de setembre a Vilassar de Mar. Podeu seguir l’agenda d’actes previstos a www.marxa.assemblea.cat.

Com treballen en la gran marxa que es farà l’11 de setembre a BCN? Quins objectius es plantegen, en aquest sentit, a nivell comarcal i nacional?
De fet, la manifestació que s’està preparant és la darrera etapa de la Marxa. L’ANC hi està esmerçant tot els seus recursos i capacitats perquè es pretén que sigui una mobilització popular sense precedents, que sigui més que una manifestació. Volem que l’endemà hi hagis canvis; que no passi altre cop com l’11 de juliol del 2010, en què res es va moure.
Els manifestants protagonitzaran el primer acte massiu de ruptura democràtica amb Espanya. Es vol forçar la classe política catalana a incorporar-se al procés d’independència. Es vol que l’acte tingui un ampli ressò internacional. S’està treballant amb èxit per aconseguir una gran transversalitat, amb la participació de la majoria d’entitats representatives de la societat civil. En definitiva, es vol deixar molt clar que el país està en marxa imparable cap a la independència.

Què es vol reivindicar amb aquestes marxes?
En primer lloc, fer arribar el nostre missatge, donar-nos a conèixer i buscar complicitats arreu del país, sobretot als municipis on encara no hi ha Assemblea Territorial. I a aquells en què ja hi ha AT, animar als ajuntaments a adherir-se a la “Associació de Municipis per la Independència”, que és una organització que manté una estreta col·laboració amb l’ANC.
Un dels objectius assolits que ens satisfà més és l’haver obtingut el suport explícit dels alcaldes al Manifest de la Marxa, i el lliurament a l’ANC d’una carta adreçada al president de la Generalitat demanant-li l’inici del procés de secessió i el seu suport per celebrar des dels ajuntaments una consulta popular sobre la constitució d’un estat sobirà dins la UE.

I més en concret, els objectius de l’ANC, quins són?
Els nostres Estatuts diuen que les finalitats de l’Assemblea Nacional Catalana són: Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic; aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment; i facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats.

Fan un bon balanç de la resposta dels maresmencs que s’han integrat a donar suport a l’organització de les assemblees locals? S’incorpora més gent o costa trobar-ne de nous?
Costa comunicar bé, vivint sempre escassos de recursos. Potser per això la gent en general no sap que l’ANC preveu 3 tipus de vinculació a l’organització, de la qual només un, el de membre de ple dret, comporta el pagament d’una quantitat (4 euros al mes). Les altres fórmules de relació són els col·laboradors, que participen a les reunions i als actes que s’organitzen i els simpatitzants, que simplement fan constar la seva adhesió pública a l’ANC. És possible que si algunes persones sabessin que poden adaptar la seva vinculació personal a l’ANC segons el seu grau de compromís, hi hauria un nombre més alt de simpatitzants o de col·laboradors. Totes les Assemblees Territorials estan presents a la xarxa, sigui amb un bloc, amb un grup de facebook, un compte de twitter… és relativament senzill poder-hi contactar per informar-se.
De tota manera, el Maresme és una de les comarques amb major implantació de l’ANC, gairebé a cada municipi hi ha una AT, i totes estan actives, si bé el nivell d’activitat és desigual.

L’independentisme és més present que mai a la nostra societat?
Perquè és l’opció política majoritària, i l’única que ofereix l’esperança creïble d’un futur millor. I això és difícil d’amagar; i acaba fent-se present. Quan era una opció política minoritària, en canvi, gairebé no era present als mitjans o al debat polític institucional.
Vivim a la societat de la informació, i la llibertat per intercanviar criteris i idees entre la gent a través d’internet, i l’aparició de mitjans de comunicació no sotmesos als grans grups de comunicació han fet que les persones estiguin més ben informades, que sigui més difícil que abans amagar-nos les coses, i que la informació sigui més ràpida i directa. I és clar, quan molta gent s’assabenta que patim 16.000 milions d’euros d’espoli fiscal, dels greuges de tot ordre respecte d’altres espanyols, del nul respecte que ens demostren institucions, càrrecs i ciutadans d’Espanya, dels atacs constants al model d’immersió lingüística, de l’escanyament financer a què sotmet a la Generalitat, dels seus tics autoritaris, de la seva voluntat recentralitzadora, de l’incompliment sistemàtic de lleis catalanes (com la de l’etiquetatge, o la del cinema), i de com Espanya trenca consensos implícits des de la transició, doncs… la gent es fa independentista.
L’independentisme ha guanyat la centralitat política i el debat de les idees i els arguments. El nacionalisme espanyol només els rebat amb arguments identitaris o bé intentant absurdament negar veritats ja assumides com a convenció, fins i tot a nivell internacional, com el dèficit fiscal. Aquesta és una estratègia perduda per endavant en una societat amb els nivells d’accés a la informació com la que tenim: negar la unitat de la llengua, revisar la història per fer-la a la seva mida ideològica… tot això ha deixat de tenir una gran part de l’efectivitat que tenia dècades enrere. Perquè actualment tothom està molt més ben informat.
D’altra banda, volem afegir que per a qui estigui interessat, pot trobar més informació de l’ANC a través de la seva web: assemblea.cat, o contactar amb Maresme per la Independència al mail maresme@assemblea.cat.

COMPARTIR

1 COMENTARI

Comments are closed.