Formació i pandèmia, una convivència possible

Triangle Acadèmia.  Mataró
557

Les condicions actuals d’incertesa sanitària, econòmica i social han fet que ens haguem de plantejar molts dels principis que fins ara havíem donat com a segurs i constants en la nostra vida personal i professional.

La sacsejada ha estat de les més importants en els darrers temps, i és evident que ens haurem de repensar les nostres expectatives, la nostra manera de viure i relacionar-nos i per descomptat, ens exigirà una actualització tecnològica  que tot i que ja s’intuïa, ha esclatat durant aquests mesos.

La possibilitat de teletreballar, de relacionar-nos per videoconferència o d’estudiar des de casa, impulsarà nous models laborals i per descomptat nous models en la formació. Fa uns mesos, molts de nosaltres desconeixíem el significat de paraules com “meet”, “zoom”, “drive”, “we transfer”, i ara formen part d’un vocabulari habitual que ens obliga a millorar les nostres prestacions tecnològiques, tant en la nostra capacitat personal, com en l’adequació tecnològica (wifi, xarxes, hardware i software) que reclama.

Malgrat les circumstàncies actuals, la formació i l’aprenentatge personal continuen sent un valor segur, tant en el seu vessant d’estudis reglats, com en el vessant de formació per treballar. Els estudis reglats continuaran sent imprescindibles per millorar el nostre currículum i les nostres oportunitats laborals, i en el cas de la formació per treballar,  malgrat que l’empresa privada està aturada en termes de nova contractació, l’Administració Pública ha mantingut, i fins i tot ha fet créixer la seva oferta en places de funcionariat: educació, sanitat, cossos de seguretat, administració local i administració de la Generalitat han mantingut i han signat nous acords de reposició i increment de places públiques en moltes categories laborals. D’aquesta manera, veurem com en els propers mesos es convocaran places de mosso d’esquadra, guàrdia urbana i policia local,  bombers, agents rurals, mestres, sanitaris i administratius de l’ICS. La pandèmia no aprimarà l’actual estructura de funcionariat, sinó que ha servit per detectar els dèficits en molts sectors i ha fet que reaccionés amb polítiques moderades però significatives de nova contractació.

Les institucions (públiques i privades) dedicades a la  formació han estat àgils i han adaptat els models formatius i el seu personal a escenaris tecnològicament més complexos, però a la vegada amb noves oportunitats pedagògiques, intentant salvar la pèrdua de contacte personal amb aplicacions i eines tecnològiques que ens poden permetre noves dimensions educatives.

El missatge és clar, malgrat la duresa de la pandèmia i dels moments actuals, cal perseverar i millorar la nostra formació per tenir més i millors oportunitats laborals i de creixement personal.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí