La Fundació TecnoCampus renova el Patronat amb l’entrada de sis nous membres

Text: Redacció
381

La preinscripció universitària de juny a TecnoCampus se salda amb 856 estudiants assignats als centres universitaris mataronins, 598 dels quals en primera preferència, i vuit titulacions amb nota de tall.

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme renova el seu Patronat, que continuarà presidit per l’alcalde de Mataró, David Bote. El ple municipal ha designat com a nous representats dels grups municipals els següents patrons: Pilar González, Ana Caballero, José Manuel López, Carles Porta, Sergi Morales i Cristina Sancho. Deixen el Patronat Carlos Súnico, Mercè Bosch, Xavier Simó, Josep Illa, Montse Morón i  Juan Carlos Casaseca, als quals en la reunió celebrada el passat 15 de juliol es va reconèixer la seva dedicació dels darrers anys a la institució. Continuen al càrrec la resta de patrons.

Dades positives de preinscripció

En aquesta mateixa reunió, la direcció general també va informar dels resultats de la preinscripció universitària de juny pel que fa als tres centres del TecnoCampus, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra. Vuit de les disset titulacions tenen nota de tall (la més alta, Fisioteràpia, amb un 9,46), i el conjunt dels graus i dobles graus tenen 856 estudiants assignats, xifra que supera les 845 places que s’ofereixen.  Cal tenir en compte, a més, que 589 assignats han triat el TecnoCampus en primera preferència, i van iniciar la matrícula. La llista d’espera (persones pendents dels procés de reassignació) és, segons aquestes dades, de 314, dels quals 129 havien triat el TecnoCampus com a primera opció.

A més de les titulacions de l’àmbit de la salut, els graus d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, de Màrqueting i Comunitats Digitals i la doble titulació d’Administració d’Empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals es van omplir el mes de juny sense haver d’esperar a la matrícula de setembre. En la mateixa situació es troben els graus de Mitjans Audiovisuals i el de Disseny i Producció de Videojocs, que mantenen l’elevada demanda dels darrers cursos. Cal destacar que, segons les dades fetes públiques per la Generalitat, set titulacions que s’imparteixen al TecnoCampus figuren entre les 300 més demandades en primera preferència a tot Catalunya.

Beques a l’alça

El proper curs, 30 nous estudiants de grau gaudiran d’una beca TecnoCampus, sigui del 100%, el 75%, el 50% o el 25% del preu de la matrícula. És el primer cop que en la convocatòria d’aquestes beques s’hi introdueixen modalitats per diferents imports, cosa que ha permès fer-les més graduals i que beneficiïn més estudiants. L’import que la Fundació hi destinarà creix de manera substancial: dels 74.000 euros del curs actual, per a beques de primer curs, als 98.000 del proper curs. A més, cal tenir en compte que aquestes beques es renoven curs a curs, fins que l’estudiant acaba els estudis, de manera que el proper curs, entre noves beques i renovacions de les concedides en anys anteriors, el TecnoCampus destinarà més de 300.00 euros a aquest concepte.

Els criteris de valoració dels candidats a obtenir beca s’han basat en factors socioeconòmics i d’expedient acadèmic, prioritzant els primers respecte els segons, i es valora la procedència geogràfica (amb puntuació per als residents a Mataró i, en menor mesura, a la resta de municipis del Maresme). De les 30 beques concedides, 14 són per a residents a Mataró i 10, per a residents en altres municipis del Maresme.

També s’han prioritzat els candidats que optaven per cursar estudis de grau de l’àmbit de les enginyeries, amb més puntuació per a noies. S’han atorgat 6 beques per a estudis d’enginyeria, 2 de les quals són per a noies. S’han rebut un total de 114 sol·licituds, xifra molt superior a les 80 del curs passat, i s’ha creat una llista d’espera per si hi ha renúncies entre els adjudicataris.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí