La família, el recurs escolar sense retallada

Joana Orfila.  Mestra de llengua a secundària
371

La reducció en la despesa no repercutirà en la qualitat de l’ensenyament, segons la Consellera. Els polítics la poden errar i Catalunya no hauria de fer cap pas enrere. Com que el jovent ha d’educar-se i instruir-se tant com sigui possible, a efectes pràctics, fixem-nos en el que cal fer a casa per a garantir el bon resultat educatiu.

És cru o políticament incorrecte escriure que cadascú s’ha d’espavilar. L’oposició no eximeix de l’obligació. Per tant, fora derrotistes, res de pessimismes. El missatge és: a més preparació, més possibilitats, els estudis milloren les persones. Quan l’infant sent que algú s’està d’incloure en el seu currículum uns estudis, per a no quedar exclòs d’un lloc de treball inferior a la seva qualificació, el missatge percebut és deixar d’estudiar, i l’engany és fer norma de l’excepció. Mal fet. Els pares no podem dimitir. El mínim d’obligacions familiars inclou:

1. Garantir els deures i l’estudi, i l’ajut ferm en les tasques escolars. Tot alumne és de professió estudiant, i a casa ha d’estar clar que l’esforç és necessari per aprendre.

2. Entendre la feina educativa i, mai que discrepem de l’escola o l’institut, obrim un diàleg discret i deixem de fer públics comentaris que no pertoquen.

3. És tasca dels pares fer que els fills aprofitin el lloc escolar. La família és responsable de l’assistència a classe amb puntualitat i disposició al treball. No pot ser que algú no hagi dormit prou, miri la televisió fins tard, o faci badalls perquè no ha esmorzat com ho fan a Europa o els esportistes responsables.

4. S’ha d’educar els fills en l’esforç. L’ètica familiar comporta la revisió crítica de la manera de fer i d’organitzar-se, analitzant si aquesta organització està al servei dels valors desitjables.

7. És bàsic que el vocabulari i l’ambient familiar estimuli al màxim la intel·ligència de l’alumne i que faciliti l’accés a l’abstracció. El llenguatge familiar ha de ser el més elevat possible. Llevat de sordesa o de dificultats sensorials, l’ambient multilingüe és el més desitjable, perquè estimula la intel·ligència lingüística.

8. És un dret de tot infant viure en un ambient tranquil, pacífic i protector, a recés de problemes  que el posin en situació d’indefensió o desànim. Els adults han de ser dignes de la seva condició.

Si una escola se’n sortís pla bé amb tot l’alumnat, menys amb un i aquest un fos el nostre fill, …per a qui seria el fracàs?

COMPARTIR