L’accés a la formació superior. Una oportunitat desconeguda

l’Escola d’Adults Triangle.
233

La formació reglada permet actualment la possibilitat d’accedir a la formació superior, entenent d’una banda aquesta formació superior com l’accés als cicles formatius de grau superior o directament l’accés a estudis universitaris de Grau.

Aquesta possibilitat es pot fer a partir de la pròpia trajectòria acadèmica (batxillerat o cicles formatius de grau mitjà superats), o bé per a qualsevol persona que s’ho plantegi malgrat que la seva formació acadèmica estigui per sota d’aquestes titulacions.

Així és, la formació d’adults permet que qualsevol persona (amb uns requeriments d’edat) pugui fer una prova d’accés un cop a l’any i això els permeti una millora de la seva promoció personal i/o professional amb un currículum incrementat per una titulació universitària o per una titulació de tècnic superior.

Com es pot fer?

Per exemple, amb l’accés als cicles formatius de grau superior, des de fa un temps, s’ha desenvolupat una reforma important en els estudis de formació professional, dividits en dos nivells (mitjà i superior). Aquests estudis disposen d’un catàleg amplíssim d’oferta acadèmica en uns programes formatius que estimulen la formació pràctica i el desenvolupament obligatori d’estades en empresa.

L’accés als cicles es pot fer mitjançant una prova d’accés (que es fa un cop l’any, el mes de maig), amb l’únic requisit de l’edat (19 anys per grau superior). La preparació de la prova en un centre autoritzat té un valor de fins el 20%de la qualificació final.

O bé, amb l’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, més grans de 40 anys o més grans de 45 anys

Totes aquelles persones més grans de 25 anys que en el seu moment no van poder accedir a la universitat, ho poden fer preparant una prova de coneixements que les Universitats convoquen anualment (habitualment el mes d’abril) i que consta d’una part general (competència lingüística en català, castellà i idioma estranger) i una part específica vinculada a la titulació escollida.

Les persones que opten per aquest tipus de proves disposen d’una reserva de places en la titulació i habitualment no es cobreix la reserva, i no és necessari disposar de cap títol acadèmic per accedir-hi. Això sí, cal preparar amb constància la prova d’accés!

En el cas de persones més grans de 45 anys es substitueix la part específica per una entrevista. En el cas de persones més grans de 40 anys i que acreditin experiència laboral relacionada amb un estudi de grau, no cal que facin cap tipus de prova, però han d’acreditar la seva experiència laboral i la relació d’aquesta experiència amb el grau escollit.

Aquestes opcions només són algunes de les existents i que es vinculen a la formació d’adults. Si es vol ampliar informació,una bona opció per descobrir la totalitat del catàleg proposat és el portal web desenvolupat per l’Ajuntament de Mataró (Direcció d’Ensenyament) i l’Escola d’Adults Triangle de Mataró (https://estudiaramataro.cat).

Aquest portal presenta de forma detallada i interactiva totes les propostes, ajustant la selecció a les característiques dels usuaris (edat, títol acadèmic i àmbits d’interès) i dirigint la selecció als centres que ho imparteixen.

El que ens ha de quedar clar és que mai és tard per reenganxar-se a l’estudi i així millorar la nostra prestació acadèmica pel que significa a nivell personal i professional.

Anima’t i coneix les teves opcions!

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí