“Des de l’administració tenim l’obligació d’actuar per augmentar l’habitatge social i assequible”

Text: Redacció
1088

Parlem amb el Conseller delegat de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme (CCM), Marc Bosch de Doria (ERC), sobre les estratègies que s’estan desenvolupant des de l’Ens per afrontar la greu problemàtica de l’habitatge, en uns moments difícils per a moltes persones degut a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

En què consisteix l’Ens que s’està creant des del CCM amb els ajuntaments per intentar ampliar l’oferta d’habitatge?
Estem posant les bases per impulsar una política d’habitatge d’àmbit comarcal. Sabem que és una problemàtica comuna dels municipis i per tant volem donar una resposta conjunta i coordinada. O sigui, donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes de les poblacions del Maresme. Ho farem a partir de dues línies de treball: execució de projectes per ampliar el parc d’habitatges socials i també la rehabilitació, perquè sabem que tenim un 10% d’habitatges buits que cal mobilitzar al mercat de lloguer; de l’altra, la gestió d’habitatge públic. Serà una entitat amb representació de les administracions, el Consell Comarcal i els ajuntaments que en vulguin formar part, i també de les entitats del tercer sector que treballen en l’àmbit de l’habitatge social, i també volem comptar amb la col·laboració de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Quina és la previsió de la seva posada en marxa?
Ho tenim en els acords de govern del Consell Comarcal del Maresme pel mandat 2019-2023 i recollit en el Pla d’Actuació Comarcal aprovat pel plenari aquest mes d’octubre. També, i molt important, el Consell d’Alcaldies celebrat al mes de juliol va donar llum verda a iniciar els tràmits per a constituir l’Ens. Esperem que sigui una realitat durant l’any 2021. Hi estem treballant de la mà de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya -GHS- de la qual formem part des de principis de 2020. I de moment som el primer Consell Comarcal que s’hi ha adherit.

Quins avantatges comporta pels propietaris d’habitatges la campanya que impulsen des del CCM ‘Llogant el teu pis, guanyes’?
Ara mateix ja tenim una eina per promoure el lloguer d’habitatge assequible que volem potenciar. És la borsa de lloguer, un dels serveis que oferim des de l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Maresme. L’objectiu de la campanya és ampliar el nombre d’habitatges per tal de donar el màxim de resposta possible a la demanada creixent. I per això ens dirigim a les persones propietàries de pisos buits. Els animem a llogar, perquè és la millor opció per evitar la degradació, tant de l’immoble com de l’entorn, i també pel risc d’ocupació il·legal. Alhora, destaquem els avantatges de llogar a través de la borsa del Consell Comarcal: mediació entre propietat i llogaters, tramitació del contracte, assegurança multirisc gratuïta i garantia de cobrament, assessorament legal i representació jurídica, opció d’ajuts econòmics per la posada a punt de l’habitatge. I, a més a més, cada any tenim més ajuntaments que apliquen beneficis fiscals, en concret una bonificació de l’IBI, per aquells habitatges llogats a través de la borsa comarcal.

I els avantatges per a les persones que els llogaran?
Fonamentalment, les persones arrendatàries paguen un preu més econòmic respecte el preu del mercat. No només això, sinó que quan signen el contracte de lloguer s’estalvien les despeses de tramitació i només abonen la fiança d’un mes legalment establerta. Per tant és un servei gratuït per al ciutadà. I també, com hem dit en el cas de la propietat, els llogaters saben que tenen l’administració pública al darrera i la seguretat de mediació en cas de conflicte. També, l’assessorament tècnic i jurídic de l’Oficina d’habitatge. Per formar part de la borsa les persones llogateres han d’estar prèviament inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge públic (HPO).

Davant la previsió que augmentaran els desnonaments, el CCM va aprovar una moció demanant-ne la paralització. Però la realitat és que s’executen els desnonaments…
Després del decret de l’estat d’alarma al mes de març passat i dins les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el govern de l’Estat Espanyol decretava una moratòria en els desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia, mesures que en part es van ampliar fins al juliol i després a finals de setembre es va aprovar una nova pròrroga. Els desnonaments no han cessat, per tant es demostra que aquestes mesures son insuficients.

Fa unes setmanes la Generalitat de Catalunya decretava un reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. Així, s’instava al govern espanyol a eliminar el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària s’acabi; també es demana la interrupció dels llançaments de grans tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.

Les administracions locals i el Consell Comarcal del Maresme vivim de prop les situacions de vulnerabilitat de moltes famílies, agreujada per la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. I ens preocupa molt. Per això el plenari va donar suport, en forma de moció política, al decret de la Generalitat de Catalunya. Alhora, des de l’Oficina d’habitatge del Maresme seguim treballant colze a colze amb els serveis socials dels ajuntaments i ens coordinem per tramitar ajuts a persones desnonades o amb impagaments per evitar que les persones perdin l’habitatge.

Tot el tema d’habitatge, plantejat des de les institucions, és una lluita de David contra Goliat o en aquesta batalla hi ha marge per combatre i donar resultats?
Penso que no hem entès molts dels factors que ens van portar a la crisi econòmica del 2008. Sabem que moltes persones van perdre la llar perquè no van poder fer front al pagament de les hipoteques o al lloguer de l’habitatge. Sabem el joc que van exercir els bancs amb la complicitat del govern de l’Estat Espanyol que va preferir salvar bancs abans que a les famílies. D’aquella crisi encara no ens n’havíem sortit del tot que ens ha colpejat la pandèmia de la COVID-19.

Els preus, tant de compra com de lloguer, no aturen l’escalada. I la despesa d’habitatge per a una unitat de convivència supera de llarg el 50% dels ingressos. Dues dades molt significatives: en els darrers cinc anys els preus de lloguer han augmentat entre el 23% i el 44%; en canvi, el sou mitjà només ha crescut un 1,4%. Aquesta situació és insostenible. En un mercat immobiliari lliure, com estem, l’administració tenim l’obligació d’actuar, amb mesures legals i programes públics per augmentar l’oferta d’habitatge social i assequible i donar resposta a les persones amb situacions de vulnerabilitat. Un problema, el de la crisi habitacional, que avui afecta també a persones que treballen i amb ingressos fixos.

I quin seria el marge de maniobra en aquest àmbit del CCM?
El Consell Comarcal del Maresme no té capacitat legislativa ni recapta impostos, per tant ha de ser l’administració que faci d’altaveu dels ajuntaments de la comarca i alhora coordini polítiques comunes. Fa uns mesos disposem d’un estudi, la diagnosi sobre la pobresa i la vulnerabilitat social al Maresme, on queda palès i es remarca que l’accés a l’habitatge és una problemàtica comuna a tots els municipis i una de les vies prioritàries d’actuació per combatre la pobresa al territori. Per això aquest 2020 hem reforçat l’equip de professionals de l’Oficina d’habitatge en previsió de l’augment de sol·licituds d’ajuts. I també la importància i la urgència per impulsar aquest Ens supramunicipal, que ha d’esdevenir un organisme públic útil per garantir el dret a l’habitatge a la comarca del Maresme.

COMPARTIR