L’envelliment actiu

Gisela Bonilla.  Equip tècnic Casa Pairal
1152

Els avanços en el camp de la medicina i la geriatria han contribuït a què la longevitat de les persones grans s’hagi vist incrementada en els últims anys. Però no només ha anat creixent l’interès per augmentar l’esperança de vida, també per garantir que aquesta esperança de vida vagi associada a qualitat de vida i no a discapacitat.

És en aquest punt on sorgeix el concepte d’envelliment actiu, un concepte definit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida durant el seu procés d’envelliment.

Un envelliment amb èxit no es dóna exclusivament per tenir recursos materials adequats o una bona genètica, sinó que coincideixen també amb mecanismes que permetin a l’individu regular la seva vida de tal manera que li permeti optimitzar el seu benestar i la seva salut. Segons l’OMS, dins de les variables influents en l’envelliment amb èxit es troben determinants personals, conductuals, socials i econòmics, així com l’entorn físic, el servei de sanitat i serveis socials, sexe i cultura.

La tasca corresponent a la vellesa seria l’adaptació flexible als canvis associats a l’envelliment com el declivi biològic o els canvis socials (jubilació, pèrdues afectives…). Aquesta adaptació es realitza mitjançant el manteniment de l’activitat, el desenvolupament de nous rols i la potenciació de la relació amb el grup social al que l’individu pertany i que encara està disponible, fonamentalment la família.

És per això que des de la Casa Pairal treballem per aconseguir que els nostres residents tinguin un envelliment actiu, dissenyant i realitzant projectes que facilitin que es donin les variables necessàries.

C/ Rosari, 59 · Vilassar de Mar · Tel. 93 750 01 18

COMPARTIR