L’impacte de la Covid-19 en el sector comerç de Catalunya

Text: J3B3 Economics / AMIC
886

El món del comerç de proximitat a Catalunya ha hagut de fer front a la situació provocada per la crisis sanitària que ha afectat a totes les ramificacions del sector.

La crisi sanitària ha afectat a tots els sectors. Des que es va decretar l’estat d’alarma vivim moments d’incertesa derivada de la pandèmia mundial. Tot això també ha afectat al món del comerç, però l’obertura gradual i generalitzada viscuda a partir del mes de juny comença a desvetllar indicadors que demostren que la recuperació està sent diferent en funció del tipus d’activitat.

Segons un estudi realitzat a 194 empreses amb activitat de venda al detall i de serveis ubicades a Catalunya elaborat per J3B3 Economics, amb el qual l’AMIC ha signat un acord de col·laboració, les vendes del trimestre (juny, juliol i agost) han caigut un 23% respecte al mateix període que l’any anterior. Tot i que les empreses de serveis i les activitats de restauració han experimentat una disminució de vendes (-35%) molt més accentuada en comparació amb el sector comerç (-16%).

D’altra banda, encara que tots els subsectors han mostrat una evolució favorable respecte el trimestre anterior (març, abril, maig) cap d’ells ha assolit valors positius. Encara que destaca una recuperació molt notable en el sector d’equipament de la llar (-3%), que assoleix nivells pràcticament semblants a l’any anterior, i en el sector d’alimentació (-12%).

A més, l’estudi constata que els establiments de comerç ubicats en municipis considerats turístics han tingut una davallada de vendes més pronunciada que els que estan ubicats en municipis no turístics. No obstant, el descens de vendes del sector serveis i restauració ha estat generalitzat, independentment de si el municipi és considerat turístic o no.

Estratègies implementades

Per tal d’afrontar el nou context Covid, la majoria de negocis han dut a terme alguna actuació per tal d’adaptar-se a les circumstàncies. J3B3 Economics va analitzar durant el mes d’abril les estratègies i actuacions que el sector es plantejava dur a terme en el moment de reobertura dels negocis. I, de fet, s’ha constatat com les intencions que hi havia al mes d’abril s’han acabat materialitzant en el decurs dels últims mesos i s’ha observat que el sector ha fet un esforç per adaptar-se, en poc temps, a les exigències del moment.

D’entre les principals conclusions destaca que més de la meitat de les empreses del sector han acabat redefinint els horaris, que s’ha impulsat el màrqueting online més del que estava previst com a instrument de comunicació i publicitat, que el servei a domicili ha estat adoptat pel comerç més del que s’esperava inicialment i que, en cinc mesos, un 13,4% d’empreses que fins el moment no tenien plataforma d’ecommerce han optat per disposar d’aquest canal de venda electrònic.

A més, s’ha observat que el 35% dels establiments han optat per aplicar una estratègia de noves promocions i el 12% manifesten obertament que ofereixen preus més baixos que abans de la crisi per tal de mantenir quota de mercat. Per tant, comença a albirar un possible escenari de contracció de l’oferta i la demanda amb la conseqüent minoració de preus i disminució de l’oferta, és a dir, tancament de negocis.

La campanya de Nadal: les empreses estudien diferents estratègies

El col·lectiu de comerç i serveis coincideix, de manera unànime, que la propera campanya de Nadal serà pitjor que la de l’any passat. Per aquest motiu, el sector preveu un seguit d’estratègies per tal de propiciar que sigui una campanya el més eficaç possible. En destaquen: intensificació del màrqueting online, el 35% preveu comprar menys estoc, el 45% considera que les accions de dinamització a nivell de municipi poden contribuir a què la campanya de Nadal sigui més eficaç, prop del 30% optarà per fer més promocions del que és habitual, un 25% considera que començarà la campanya abans del que és habitual i un 10% invertirà en un ecommerce.

COMPARTIR