M’interessa augmentar les meves cotitzacions a la Seguretat Social?

Dra. María Reyes Pérez Domingo.  Economista i Actuari. Catedràtica UB
975

Unes quantes xifres ens ajudaran a decidir. La quantia mitjana de les pensions contributives de jubilació, a la fi del 2010, és de 893,21 €/mes, i de 551,4 € per al grup d’autònoms. Només el 55,8% dels autònoms cotitzen durant més de 25 anys, i únicament un 34,9% més de 35 anys, sent del 71,5% per al treballador per compte d’altri. Veiem, doncs, que la majoria d’autònoms presenten carreres de cotització curtes, i pensions inferiors a la mínima.

La Reforma de Pensions (Llei 27/2011) busca que els autònoms tinguin el mateix tracte que els treballadors per compte d’altri, iniciant un procés de convergència. Una lectura més profunda de la norma ens permet destacar entre d’altres:

– Les carreres llargues de cotització seguiran jubilant-se amb 65 anys.

– Possibilitat de jubilació anticipada en arribar als 63 anys.

– El treballador autònom podrà cotitzar fins a 2,2 vegades la base de cotització mínima, amb independència de la seva edat.

La pregunta és: ens interessa cotitzar més? Si poguéssim augmentar el nostre estalvi mensual seria interessant cotitzar més en lloc d’aportar-ho a un pla de pensions? Les dues opcions tenen el mateix tractament fiscal, així que la decisió serà únicament financera.

Sigui un autònom, home de 50 anys a 31/12/2011, que cotitza per la mínima, i acumularà 37 anys cotitzats als 67 anys. La seva dona té la seva edat. Si augmenta la seva cotització a la Seguretat Social els propers 17 anys, fins a 2,2 vegades la base mínima, haurà augmentat la seva cotització en 3.660,62 €/any. Amb aquest excés de cotització aconsegueix incrementar la pensió de jubilació en 11.204 €/any, una pensió que és revaloritzable anualment amb l’IPC i reversible a la seva dona (viduïtat).

Per a aquestes aportacions, el pla de pensions ens hauria d’oferir més d’un 6% de rendibilitat per aconseguir el mateix. La conclusió és immediata, ens interessa augmentar la nostra cotització ja que no existeixen productes al mercat amb una garantia d’interès tan alta.

COMPARTIR