Mataró presenta el seu Pla ‘Ciutat amiga de les persones grans’

Text: Redacció
152

Mataró, com a ciutat de la xarxa de ciutats amigues de les persones grans, ha elaborat un document on es presenten les línies de treball per aconseguir una ciutat que tingui en compte les necessitats i preferències de les persones grans.

En una fase de diagnosi s’ha treballat al voltant de vuit aspectes: l’espai públic, el transport, l’habitatge, el respecte i la inclusió social, la participació social, treball i participació cívica, la comunicació i la informació, l’assistència sanitària i els serveis comunitaris. Per abordar els punts febles i els punts forts de la ciutat en aquestes àrees, metodologia establerta pel protocol de Vancouver i que a Mataró s’enquadra en el marc de l’estratègia Mataró 2022, s’ha seguit una metodologia que ha combinat la participació de les persones grans (enquesta + grups focals de treball), l’anàlisi de dades i la recollida d’imatges.

L’acte de presentació del Pla “Mataró, ciutat amiga de les persones grans” va ser el passat 26 de gener. El Pla es pot consultar a www.mataro.cat, en l’apartat de Gent Gran Activa.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí