Preparar oposicions. La formació per treballar

Text: Triangle Acadèmia
369

Quan pensem en formació, pensem en un objectiu associat a aquesta formació, ens preparem per millorar les nostres expectatives personals i també les professionals.

Expectatives que poden ser a curt, a mig o a llarg termini, segons la nostra edat, el nostre perfil, les nostres capacitats i també les nostres limitacions (en clau de temps moltes vegades). Cal doncs valorar les expectatives, i també valorar la possibilitat de què aquestes siguin assolibles.

Una de les opcions més immediates de rendibilitzar una formació, és la preparació d’una oposició per accedir a una plaça de funcionari a l’Administració Pública.

En els darrers temps, les diferents Administracions Públiques han ofert i convocat nombroses places de funcionaris i de personal laboral que han permès a moltes persones l’accés a una feina fixa, amb condicions laborals i econòmiques estables.

Aquesta opció permet de manera molt immediata obtenir rendiment en una formació que com totes les formacions ens demanarà esforç, constància, disciplina personal, i si és possible assessorament professional en els tipus de proves i en els processos generals d’accés a l’Administració pública.

Aquests propers temps s’incrementarà fàcilment la previsió de places i sense cap mena de dubte, la possibilitat d’optar a una plaça de treballador públic s’incrementarà significativament: Administració local, Generalitat, ICS, Diputacions provincials… etc. En qualsevol cas, hem d’incloure en la nostra expectativa laboral, el fet de treballar en l’Administració com a funcionari. Repassem algunes de les convocatòries previstes:

Generalitat de Catalunya:

Cos Superior, de Gestió, administratiu i auxiliar de la Generalitat de Catalunya. A partir del darrer trimestre del 2019 i durant el 2020 es preveuen convocatòries rellevants en cada un dels cossos amb més de 3.000 places.

Cos de professorat (sense FP): 2.946 places ja anunciades per a aquest 2020. Un repartiment de places per a gairebé totes les especialitats. Aquesta convocatòria es complementarà també durant l’any 2021 i 2022  amb 4.585 places més. http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/previsio-places/

Cos de Mestres: Aquest any 2020 no està prevista convocatòria, però sí durant el 2021 amb 2.117 places de totes les especialitats de l’educació infantil i primària (educació física, música, anglès, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge…).

Tècnics d’educació infantil i escoles bressol. Estan pendents de ser convocades més de 700 places a escoles bressol de la Generalitat de Catalunya i 475 places més a l’Ajuntament de Barcelona. Una oposició molt esperada, doncs ja fa força temps que han estat anunciades les places.

Mossos d’esquadra, bombers i agents rurals: S’espera que un cop aprovats els pressupostos, aquests incloguin partides per a noves convocatòries significatives de mossos, bombers i agents rurals.

Ajuntaments i administració local:

Els ajuntaments són l’administració que pot oferir, en conjunt, un major nombre de places i molt diverses en quant a la seva prestació i requeriments. Podem trobar places de conserge (sense requisit acadèmic), policies locals, auxiliars i administratius, tècnics d’escola bressol, personal tècnic divers (arquitectes, enginyers, psicòlegs…).  Les convocatòries dels ajuntaments acostumen a tenir una part comuna que et permet una preparació comuna i una part específica vinculada a l’ajuntament convocant.

Podeu trobar tota la informació de les places que convoquen els ajuntament en l’enllaç següent: http://cido.diba.cat/oposicions

Bé, aquests són alguns dels molts exemples que esperem anar trobant al llarg d’aquests propers mesos. Busqueu la vostra opció, informeu-vos i prepareu-vos amb constància!!

TRIANGLE ACADÈMIA
C/ Sant Josep Oriol, 21 · Mataró
T. 93 790 33 45
www.triangle-academia.com

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí