Recta final de la campanya de renda 2019

Text: Redacció
388

La crisi pels efectes del covid-19, el confinament, la desescalada… La situació que vivim condiciona molt la nostra vida, però és important no oblidar que estem en plena campanya de la renda. Com cada any, els contribuents han de presentar la seva declaració sigui per via telemàtica o, des del 5 de maig, sol·licitant cita prèvia.

Principals novetats en la declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la Renda 2019 no compta amb excessives novetats respecte a l’exercici anterior:

Llindar per fer la renda: Estan exempts de realitzar la Declaració aquells contribuents amb rendes procedents de rendiments del treball d’un solo pagador que siguin iguals o inferiors a 22.000 euros. Si al llarg de l’exercici 2019 s’han tingut dos o més pagadors el llindar és el mateix sempre que els ingressos del segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros o si les rendes provenen de prestacions passives de dues o més pagadors les retencions dels quals ja han estat fixades per l’Agència Tributària. Com a novetat, en cas de no complir-se aquestes condicions i haver percebut rendiments del treball de dos o més pagadors, els contribuents estaran obligats a presentar la declaració quan els rendiments del treball siguin superiors a 14.000 Euros.

Reducció per obtenció de rendiments del treball: Els contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros veuran que tenen una quantia de reducció de 5.565 euros. En la franja entre 13.115 i 16.825 euros hi ha la possibilitat de reduir-se 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre els rendiments del treball i 13.115 euros.

Premis de loteria:  Una altra de les novetats d’enguany es refereix als gravàmens que afecten els premis de loteries i apostes. Els diners d’aquests premis estarà exempt fins a un màxim de 20.000 euros.

DATES CLAU

1 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2019.
5 de maig: Inici de les sol·licituds de cita previa amb l’Agència Tributària.
8 de juny: Data en què es pot començar a anar presencialment a les oficines de l’Agència Tributària per presentar la declaració de la Renda 2019.
25 de juny: Finalitza el termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.
30 de juny: Expira el termini per a presentar la declaració de la renda.
5 de novembre: Data límit per a realitzar el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una Declaració amb resultat a pagar. El primer s’ha de realitzar en presentar la Declaració.

Altres novetats recents

Increment de la deducció per maternitat: Si un contribuent, amb dret a la deducció per maternitat, pot acreditar despeses en alimentació, inscripció i matrícula de guarderia, podrà deduir-se fins a 1.000 euros per cada fill menor de 3 anys. Aquesta quantitat és addicional als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor.

Sense retencions per baixa de maternitat: La prestació de la baixa per maternitat i paternitat està exempta d’IRPF. Des de 2018, en la declaració ja apareix que la prestació està exempta de tributar i no s’haurà de realitzar cap tràmit.

Deducció per inversió en empreses de nova creació: La deducció de les inversions en accions o participacions en noves empreses pot arribar al 30%. El límit màxim a deduir-se és de 60.000 euros, augmentant en 10.000 euros respecte l’anterior import.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí