Tipus de relacions interpersonals: quines sumen i quines resten

Anna Plana Mundó.  Psicòloga, Sexòloga i Terapeuta de Parella. www.annaplanamundo.com
195

Els éssers humans som animals gregaris i, com a tal, necessitem nodrir-nos de les relacions amb les altres persones per tenir una vida plena. De fet, una de les causes de molts problemes que sorgeixen a consulta són, en part, per problemes derivats de les relacions amb les altres persones, ja sigui a la feina, amb la parella, família o amistats.

Ell fet de tenir una bona xarxa de recolzament social sol ser, a més, un factor protector davant possibles problemes mentals i molts professionals ens acostumem a basar en treballar les relacions interpersonals dels pacients com a eina terapèutica fonamental. Maslow, en la seva famosa piràmide, ja considera les relacions com una part imprescindible per aconseguir l’autorealització personal.

Ara bé, de relacions n’hi ha de tota mena i no sempre són, necessàriament, positives, ja que com veurem a continuació podem catalogar les relacions de diverses menes. I aquí, ens basarem en la teoria que les divideix en cinc tipus de relacions. Les expliquem amb detall:

Relacions descuidades. Són aquell tipus de relacions que, per motius diversos, hem deixat de cuidar i invertir el nostre temps i dedicació però que, si tornéssim a cuidar, podríem recuperar la seva qualitat. De manera metafòrica, és com una planta que fa temps que no es rega.

Relacions inadequades. Són aquell tipus de relacions que ens fan mal, que resten a la nostra vida i ens afecten a la nostra autoestima i que, probablement, seria millor allunyar-nos-en. Seguint amb la metàfora, són aquelles plantes que, encara que ens resultin atractives, tenen espines i ens punxen al tocar-les.

Relacions desajustades. Aquelles relacions desiguals, en les quals invertim gran part del nostre temps i dedicació però no rebem la mateixa resposta. Serien aquelles plantes que cuidem moltíssim però no ens donen els fruits que ens esperàvem. A diferència de les relacions inadequades, les relacions desajustades no les hem de perquè tallar, a vegades simplement necessitem reajustar les nostres expectatives per igualar-les i que siguin més equivalents.ç

Relacions conflictives. Les relacions conflictives són aquell tipus de relacions que, tot i sense tenir mala intenció per part de l’altra persona, no ens aporten i simplement resten. Seguint amb la metàfora, seria com aquell jardí que està fet malbé perquè un jardiner sense coneixement no sap quines tècniques són necessàries perquè les plantes del jardí donin els fruits desitjats.

Relacions positives. Finalment, les relacions positives són aquelles relacions que ens gratifiquen, que ens aporten i ens deixen un bon sabor de boca quan estem amb aquelles persones. Són aquells jardins dels que invertim temps i dedicació i ens creixen els fruits desitjats. Amb això no vol dir que aquestes relacions estiguin lliures de conflicte però la gestió del conflicte és adequada i els aspectes positius sempre guanyen als negatius.

La dificultat, a vegades, és reflexionar sobre les relacions que tenim a la nostra vida i valorar justament el que necessitem i ens fa feliços. Aspectes com aquests, quan són necessaris per recuperar el benestar personal, són els que treballem a teràpia.

COMPARTIR