Els arbres del seu jardí són segurs?

Oriol Bassa i Vila.  Tècnic arborista
403

A causa de les ventades i les pluges continuades, a alguns habitatges amb jardí hi ha alguns arbres que poden causar danys molt greus tant a les persones, com als habitatges, vehicles, tanques i fins i tot a les persones i propietats veïnes.

Els danys que poden causar són el trencament del tronc i caure damunt de les persones i les propietats. Per què poden caure uns arbres que poden semblar sans i forts? Per una banda, perquè poden haver estat atacats per insectes i fongs. En aquest cas, això pot passar a qualsevol part del tronc, i l’arbre pot trencar-se en pocs mesos. Per l’altra banda, aquests arbres de creixement molt ràpid, quan arriben a les dimensions de ser tallats, cap als 15 a 25 metres, s’incrementa considerablement el risc de trencar-se pel mig (com un llapis), ja sigui un dia de vent, neu o molta pluja. A més, en períodes llargs de pluja, poden descalçar-se i tombar-se del tot, caient a plom moltes tones de pes.

Què hem de fer si a casa tenim arbres que poden presentar un risc? Doncs hem de demanar a un especialista que ens valori l’estat sanitari de l’arbre i si hi ha risc de caiguda o no. En cas que pugui caure, el millor és que experts amb la tala i esporga d’arbrat de risc, el puguin tractar evitant qualsevol dany a persones i propietats, o bé esporgant-los i reduint la copa, o bé talant-lo sense afectar l’entorn.

Recordi que és molt important que el personal que li vingui a tallar l’arbre i la pròpia empresa tinguin les corresponents assegurances, si no vostè, en cas d’accident, pot tenir un altre problema. A FADF Maresme disposem de les assegurances d’empresa i personal corresponents, una àmplia experiència amb l’esporga i tala d’arbres de risc i, el que avui en dia també és important, el cost de talar un arbre, en el nostre cas, no és car pels riscos que elimina.

COMPARTIR