Els texturitzats, l’opció alimentària per a persones amb dificultats digestives

Fundació Vella Terra.  www.fundaciovellaterra.org
55

La Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona, gestionada per Fundació Vella Terra, implementa aquesta tècnica al centre per a les persones residents amb problemes de deglució i digestió.

Una bona alimentació i una dieta equilibrada i variada és un dels fonaments bàsics per ajudar-nos a mantenir la salut i la qualitat de vida. A mesura que es fan grans o a causa de diferents malalties les persones poden tenir problemes per mastegar, empassar o ingerir els aliments en la seva consistència habitual. La disfàgia és el terme mèdic que s’utilitza per referir-se a aquests trastorns de la deglució i que es defineix com la dificultat per moure i/o empassar aliments líquids i/o sòlids. La disfàgia pot comportar greus desequilibris nutricionals que afecten la salut de les persones i al seu benestar.

La texturització és una tècnica que permet preservar el sabor, l’olor i propietats dels aliments a la vegada que assegura una consistència segura i atractiva dels aliments per a les persones amb disfàgia. Així facilita que les persones amb disfàgia o amb dificultats digestives puguin degustar els mateixos plats que en la dieta basal (dieta general per a persones que no requereixen una alimentació especial), ja que el seu sabor és el mateix.

Des de finals del 2020, a la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal i Aunós, han implementat la tècnica de la texturització adquirint la maquinària i formant el personal de la cuina per a la preparació dels menús del centre. Finalment, aquest darrer mes de setembre, es va fer una presentació-degustació a familiars on es van oferir diversos plats tractats amb la texturitzadora. Per a Marta Zaera, directora del centre: “La introducció d’aquesta tècnica de texturització en els menús diaris és un benefici que les persones residents han apreciat des del primer dia. Amb la texturització podem cuidar el sabor i l’aparença visual de l’aliment, afavorint que gaudeixin d’allò que mengen i disminuint els riscos que comporten els problemes de deglució. La dieta texturitzada, sense perdre sabor ni aparença, permet empassar sense mastegar, té la humitat suficient per a evitar que la massa s’enganxi en els interiors de la boca i ens ajuda a millorar el benestar i l’estat nutricional de les persones residents”.

COMPARTIR