He passat infecció per Covid-19, com han quedat els meus pulmons?

Dr. Jordi Juanola.  RESPIRA. www.consultarespira.com
665

Des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, produïda pel virus SARS-CoV-2, s’ha vist que els símptomes que manifesten les persones infectades són molt diversos; des d’asim-ptomàtics, quadres intestinals amb vòmits i diarrees, dolors musculars, neurològics amb pèrdua del gust i olfacte… No obstant, principalment apareixen símptomes respiratoris que poden arribar a la pneumònia greu, amb necessitat d’ingrés a l’UCI.

La pandèmia genera molts interrogants respecte a la seva evolució. En concret, un dels grans dubtes i preocupacions són les possibles seqüeles, principalment respiratòries, que puguin quedar en els casos en els quals hi ha hagut infecció respiratòria, indiferentment que hagi sigut lleu o més complicada.

Actualment el símptoma més comú que ens trobem i per la qual la gent ve a la consulta és la fatiga muscular global i la dispnea (ofec), que poden respondre a diferents causes, des de la pèrdua del to muscular postconfinament o pèrdua de capacitat pulmonar.

A part de les proves radiològiques que realitzarem, sigui radiografia o bé TAC de tòrax, per tal de poder valorar la capacitat pulmonar després de la infecció per Covid-19. Recentment s’ha publicat un estudi a la revista espanyola de pneumologia el qual descriu com la funció pulmonar al cap d’un mes d’haver estat ingressats (els casos més greus), gairebé el 80% dels pacients presenten una capacitat normal. Per a l’estudi s’ha vist que la prova anomenada Difusió pulmonar del monòxid de carboni (DLCO) és la que millor ho analitza. Aquesta analitza el pas de l’oxigen des dels alvèols pulmonars fins als vasos sanguinis pulmonars, per poder oxigenar l’organisme. En els casos més severs, aquest “pas” de l’oxigen és deficitari o menor, habitualment per engruiximent anormal de la membrana entre l’alvèol pulmonar i el vas sanguini.

Per tant, tot i que les seqüeles pulmonars en pacients que han patit infecció respiratòria són menys de les que es preveien, s’aconsella realitzar un estudi funcional respiratori complet per assegurar la normalitat dels nostres pulmons.

 

COMPARTIR