L’AGIM arrenca el vol

Text: Albert Calls  // Foto: Olga Boix
1987

L’associació compta amb 245 socis provinents de l’antic GIMM i es planteja l’objectiu d’arribar a la xifra dels 700 membres. Els serveis que l’entitat de recent creació proposa tenen una marcada línia continuista respecte l’anterior entitat. Precisament, a més de l’atenció individualitzada a les persones amb discapacitat física, n’ofereixen d’altres com servei de voluntariat, servei de rehabilitació adaptat a les necessitats de cada persona, posada en marxa d’un centre de dia per tal de donar una atenció diürna, sortides adaptades a les persones amb discapacitat, difusió d’informació bàsica i necessària pel col·lectiu de persones amb discapacitats físiques, realització de tràmits i gestions específiques, gestió d’alguns dels drets que poden tenir les persones amb el certificat de disminució, millora de l’accessibilitat o vetllar pel compliment i la supressió de barreres arquitectòniques. I això entre d’altres de previstes com oferir transport adaptat per a determinades activitats, xerrades, pisos amb serveis, així com reconèixer la tasca d’institucions i persones amb uns premis anuals.

L’AGIM va ser creada el mes d’octubre del passat any 2011, pensant en donar cobertura a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat física d’aquesta àrea. Amb seu al carrer Josep Montserrat Cuadrada, núm. 33, de Mataró, l’entitat es planteja l’objectiu prioritari de ser “el nou referent que representi les persones amb discapacitat física davant de les administracions, entitats locals, companyies de transport i qualsevol altre organisme públic o privat”.

El president de l’AGIM, Pere Lorente ens explica que no existeix cap vinculació ni com associació ni fundació amb l’anterior entitat ja inexistent anomenada GIMM: “Però podem dir que d’alguna manera sí que som continuadors de tots aquells projectes que estaven en marxa, els quals no havien de quedar abandonats per falta de continuïtat”.

En aquests moments, l’AGIM es troba en una fase de projecció amb múltiples projectes per dur a terme. “Estem molt satisfets per la labor realitzada en els sis mesos que tenim d’història. Si en un futur som capaços de realitzar una tasca tan àmplia com la que hem fet en aquest temps, les persones amb discapacitat del Maresme es veuran molt beneficiades”, comenta Lorente.

Aquests darrers dies l’AGIM ha iniciat una campanya de captació de socis a la comarca, a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials, tríptics, etc… “Si volem que les poblacions del Maresme estiguin adaptades a nivell de mobilitat, que les persones amb alguna discapacitat es puguin integrar i desenvolupar a tots els nivells, quants més socis siguem més possibilitats tindrem”, comenta el president de l’entitat.

Entre els serveis que l’AGIM proposa als seus associats hi ha el de voluntariat, consistent en acompanyar a les persones que per la seva situació necessiten tenir un suport personalitzat per realitzar determinades activitats com anar al metge, a comprar, etc. I el de rehabilitació, adaptat a les necessitats de cada persona. També destaquen la posada en marxa d’un centre de dia, la realització de sortides adaptades per a les persones amb discapacitat per gaudir del temps de lleure o la difusió d’informació bàsica i necessària per al col·lectiu de persones amb discapacitats físiques. En aquest línia proposen, alhora, la realització de tràmits i gestions específiques, com alguns dels drets que poden tenir les persones amb el certificat de disminució. En el terreny de la vida diària l’entitat treballa, a més, per millorar la mobilitat, vetllant pel compliment i la supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb la llei d’accessibilitat vigent o fomentant la pràctica esportiva, duent-se a terme cursos de piscina adaptada.

Pere Lorente ens comenta les vinculacions que l’AGIM manté amb d’altres col·lectius: “Les relacions que mantenim amb d’altres entitats són molt positives per a nosaltres. El mateix podem dir d’entitats financeres, autoritats municipals i Generalitat. D’altra banda, som a punt de tancar uns acords amb la fundació Miquel Valls de Calella, dedicada a vetllar pels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica; estem federats amb Ecom, i el proper dia 24 mantindrem una reunió en els nostres locals amb altres associacions del Maresme per establir acords en projectes conjunts”, assegura.

Pere Lorente, president de l’AGIM.

Precisament, pel que fa a la relació amb entitats, el passat 20 d’abril l’AGIM signava un conveni amb l’Obra Social de Caixa Laietana a través del qual es dóna suport a les propostes que porten a terme per desenvolupar serveis de caire sociosanitari, laboral i formatiu per a les persones amb discapacitat.

Segons van explicar en la signatura de l’acord, els 10.000 euros que ha aportat l’Obra Social de Caixa Laietana permetran a l’AGIM reactivar algunes activitats que s’han deixat de portar a terme com ara el servei de furgonetes de transport o el quiosc de venda de premsa. I a la vegada, en el projecte que està treballant per poder activar el centre de dia que els permetrà poder donar servei als seus socis.

Integració a tots els nivells

“Quan es constitueix aquesta associació es fa amb un clar objectiu, que no és un altre que el de vetllar per la integració a tots els nivells personals, físics, socials, i culturals de les persones amb discapacitat”, explica Lorente. En aquest context, afegeix, cal trobar el perfil de l’associat de l’entitat: “una persona sigui o no discapacitada, que creu en aquesta causa, i com a tal s’adhereixi a aquesta associació”.

L’agrupació es mostra oberta a tot el Maresme i ja compten amb associats de totes les localitats de la comarca. Per formar part de l’AGIM, a més, no cal complir cap condició específica, “excepte si ets discapacitat aportar tota la documentació que dóna testimoni d’aquesta discapacitat”, comenta el president del col·lectiu.

Els problemes de les persones discapacitades

Entre els principals problemes que es troben actualment les persones discapacitades, expliquen des de l’AGIM, hi ha “la manca d’integració social i realització personal. Tot això ocasionat per un excés de proteccionisme familiar, per falta d’una rehabilitació continuada, escassa formació professional, gran nivell d’atur i insuficient relació personal. I en molts llocs massa barreres que impedeixen falta d’autonomia individual”.

Pel que fa a l’impacte de la crisi en el col·lectiu de persones amb minusvalidesa, Lorente explica que ha estat important des del punt de vista de l’associacionisme. “A causa dels problemes econòmics de les administracions públiques les retallades han estat considerables. I des del punt de vista individual també, de la mateixa manera que a la resta de la ciutadania”, afirma.

Quan li preguntem si les lleis estan molt lluny encara del que caldria per facilitar la vida als discapacitats, el president de l’entitat ens comenta que “sempre es pot millorar a l’hora de legislar, però el problema no sempre està en la quantitat de lleis, sinó en la capacitat d’aplicar-les. Des de tots els estaments públics s’hauria d’obligar a complir amb la legislació vigent, sense necessitat d’haver de penalitzar per l’incompliment de les mateixes”.

Qualsevol persona interessada en rebre informació i en formar part de la nova entitat sent-ne soci, pot fer-ho través de la pàgina web www.agimm.org.

COMPARTIR