La llegítima o el dret blindat dels fills en l’herència

Xavier Casas.  JCM Advocats
318

Xavier CasasArribat el final vital d’una persona són molts els que el pateixen, comportant un fort xoc emocional. Però, al marge d’aquest dolorós fenomen biològic pel que tots hem de passar es produeixen situacions legals generades per aquesta defunció i que afecten directament al patrimoni que fins ara era del difunt.

Una d’aquestes situacions és la llegítima, dret successori que correspon als fills i descendents del difunt, essent el seu valor material d’1/4 de tot el patrimoni del causant. La importància d’aquesta llegítima recau en la necessitat de ser respectada pel finat i en benefici dels seus fills, de manera que es constitueix en un autèntic dret de crèdit a favor del seu titular, el qual disposarà d’un termini de 10 anys per reclamar-la, sempre i quan no hagi estat desheretat per causa justa (els “mals” fills corren aquest risc!). A més a més, el pagament de la llegítima merita interessos fins a aquell moment.

També s’ha de tenir en compte que, de la llegítima es descomptarà el valor del que hagi rebut un fill en vida del testador, com és el cas de donacions, liberalitats…

En conclusió, és més que convenient i aconsellable conèixer els drets successoris que tots tenim a priori, per l’enriquidor i lloable fet de ser fills.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí