Les alternatives del nou sistema de cobraments i pagaments SEPA

Rafael Alcón.  Responsable d’Escura Consulting al Maresme
497

El nou sistema SEPA, que entrarà finalment en vigor l’1 d’agost, té com a objectiu crear una sèrie d’instruments de pagament comuns que permetin agilitzar els pagaments i cobraments a la zona euro, facilitant a les empreses obrir nous mercats i competir millor. 33 països integren la zona SEPA: els estats membres de la Unió Europea, més Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Suïssa i Mònaco. Aquest nou sistema defineix un conjunt d’instruments de pagament en euros basat en un nou conjunt de normes, pràctiques i estàndards comuns a tota la zona: transferències, càrrecs per domiciliació bancària i pagaments amb targeta.

La SEPA estableix un càrrec directe, un sistema de cobrament que permet realitzar cobraments en euros devent el compte del deutor, en qualsevol dels països de la zona SEPA. Hi ha dos tipus de modalitats de càrrecs directes SEPA: una modalitat bàsica (CORE), i una altra per a ús exclusiu entre empreses, autònoms o professionals denominada modalitat empresarial (B2B). En tots dos casos, el codi IBAN passa a ser el codi estàndard del compte del deutor, i el BIC, el de l’entitat financera del deutor.

En la modalitat bàsica (CORE), l’emissor i el deutor poden ser consumidors particulars, empreses o autònoms. En aquest cas no es modifiquen els terminis de devolució: 58 dies amb ordre de domiciliació o 13 mesos sense ordre de domiciliació. En aquesta tipologia els dèbits es presentaran amb una anticipació mínima de 4 dies hàbils si són recurrents i 7 dies hàbils si és el primer càrrec. D’altra banda, en la modalitat empresarial (B2B), emissor i deutor han de ser persones jurídiques (empreses o autònoms). Prèviament a l’emissió s’ha de formalitzar una ordre de domiciliació o mandat entre emissor i deutor. En aquest cas, els dèbits es presentaran amb una antelació mínima de 3 dies hàbils i el termini de devolució és de 2 dies hàbils. És important recordar que és una modalitat opcional, tot i que la majoria de les Entitats Financeres a Espanya estan capacitades per rebre càrrecs directes B2B.

A l’hora d’escollir quina tipologia fer servir, s’ha de tenir en compte si són persones consumidores (modalitat CORE) o si són empreses o autònoms (CORE o B2B). En aquest sentit, és aconsellable revisar la cartera de clients i veure si el cobrament es realitza a través de rebut domiciliat o efecte comercial, definir els deutors o lliurats que es gestionaran a través de CORE i els que es gestionaran mitjançant B2B. En el cas dels deutors CORE verificar si es tenen les ordres de domiciliació corresponents (marcar termini de devolució màxim de 58 dies) i obtenir-les si no és així. I en referència als deutors B2B, obtenir les noves ordres de domiciliació.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí