La morositat ‘in crescendo’

Xavier Casas.  Advocat
912

Xavier CasasCada cop són més els clients que ens consulten desesperats quina solució té el problema de la morositat, com pot ser que els nostres governants no hagin pogut crear lleis que aturin de forma efectiva aquesta lacra econòmica i social. La solució al problema, malauradament a data present, no la té ningú.

Des de juliol de 2010 està en vigor la reforma de la Llei contra la morositat (Ley 15/2010), que preveia mesures per combatre el retard en el pagament de les empreses, tant públiques com privades, però que en la pràctica no ha aportat de moment cap solució a un problema que ataca despietadament la competitivitat i productivitat d’autònoms, empreses i comerços.

Un d’ells em preguntava si no hi havia manera legal d’embargar els béns de l’administració pública davant del seu impagament o pagament demorat en excés, i reflexionava que això propagava els impagaments entre les empreses privades, en un clar efecte dòmino. Tanmateix, tenia clar que aquesta lacra unida a l’actual falta de crèdit li posava molt difícil la seva subsistència professional i veia el futur amb força pessimisme.

A la vista de la magnitud del problema, l’actual legislació contra la morositat i la dificultat d’obtenir finançament extern, no queda altre remei que extremar les precaucions a l’hora de realitzar operacions comercials i tenir uns comptes el més sanejats possible, així com garantir el compliment dels pagaments als nostres proveïdors financers, per tal de no veure tallada la nostra línia de crèdit.

Processalment, hi ha mecanismes per portar els nostres deutors davant la justícia, obtenint una sentència que permeti atacar el seu patrimoni a fi de satisfer el nostre crèdit. Serà important no demorar la decisió, ja que podem veure com quedem a la cua de la llista de creditors que reclamem els seus crèdits.

Igualment, la morositat està colpejant seriosament les comunitats de propietaris, ja que cada cop són més els veïns que prefereixen deixar de pagar la quota comunitatària que la hipotecària, per no dir altres despeses més consumistes. Actualment, les reclamacions derivades de les relacions dins les comunitats de propietaris suposen un 82 per cent del total, havent-se incrementat un 45 per cent respecte l’any anterior. Davant d’això, els propietaris insolidaris, cas a part els casos de provada insolvència o necessitat, veuran com la seva propietat és embargada a causa d’aquest dèbits i que, arribat el moment de transmetre la mateixa (venda, herència…) hauran d’abonar el deute duplicat a causa de les costes i els interessos, sense deixar de banda el sentiment de rebuig dels seus veïns per la seva conducta reprotxable.

Sense perdre de vista la gravetat del moment econòmic, és en moments com els actuals que s’han de fomentar més que mai en les relacions comercials, principis com l’empatia, l’austeritat i el respecte als acords entre les parts. Potser ens aniria molt millor a tots plegats i contribuiríem decisivament a l’inici de la recuperació.

COMPARTIR