L’Ajuntament de Vilassar de Dalt retalla uns 10 milions d’euros del deute municipal

Text: Redacció
504

Aquest mes de març l’Ajuntament ha fet un pas determinant per donar sortida a la crítica situació econòmica de les arques municipals amb el tancament d’una operació de dació en pagament que ha permès rebaixar dràsticament el deute municipal en 10M €, passant dels aproximadament 25M € actuals de deute públic als prop 15M € posteriors a la signatura de l’acord de dació. Amb aquesta reducció, l’Ajuntament passa d’un índex d’endeutament pròxim al 260% un percentatge del 141, pròxim al límit fixat per la Llei, que és del 110%. Amb l’amortització progressiva de la resta del deute que es preveu per l’exercici 2016, l’Ajuntament se situarà fàcilment al voltant del 110 el 2017. L’objectiu del govern és situar-se significativament per sota d’aquest llindar en acabar el mandat 2015-2019.

La situació de deute històric municipal prové en bona part de l’operació immobiliària que l’any 2008 va fer l’empresa municipal VISERMA a can Manyer, i l’adquisició de sòl per a una futura promoció d’habitatges de protecció oficial (HPO) al Ravalet. L’agudització de la crisi econòmica, però, va aturar les vendes i l’operació va fracassar, portant l’empresa municipal i, de retruc, l’Ajuntament a una situació econòmica molt crítica. Per reconduir la situació, el 2011, VISERMA es va acollir a un concurs voluntari de creditors, i es va elaborar un pla de viabilitat financera. L’empresa superà el concurs de creditors i fou a partir d’aleshores, el 2013, que l’ajuntament i l’entitat creditora de la major part del deute financer contret per VISERMA, Bankia, encetaren la negociació que ha conclòs enguany amb l’acord de 17 de març.

Aquesta operació enceta una nova etapa per a l’administració local a Vilassar, basada en el sanejament, la millora en la prestació de serveis públics, i en la sostenibilitat progressiva de la institució.

És important retenir que els deutes de VISERMA, sumats als de l’Ajuntament, van fer que el consistori acumulés 31M € de deute global l’any 2012. El pla de sanejament iniciat l’anterior mandat ha permès reduir-los fins els 24.333.000 M € de març de 2016, una xifra encara excessiva per a les possibilitats del consistori. Ara, però, el deute se situa pròxim als 15M € gràcies a l’acord que s’ha arribat amb Bankia mitjançant el qual l’Ajuntament dóna a l’entitat els habitatges (13), locals comercials (4), trasters (25) i places d’aparcament (110) del sector de can Manyer que no s’han venut, però, en canvi, conserva la Nau Vella, nau històrica industrial, catalogada com a bé patrimonial, i que en el futur acollirà el museu tèxtil de Vilassar. En contrapartida a la preservació d’aquest equipament singular, l’Ajuntament ha compensat l’entitat financera amb dos solars, un a la urbanització Santa Maria i l’altre a La Galbanya. Aquests dos terrenys estan contemplats en el POUM com a solars destinats a habitatge de protecció oficial (HPO) i, per tant, Bankia restarà obligada a construir-hi únicament habitatge protegit que es posaria al mercat al preu fixat per la Generalitat. En el cas del solar de Sta. Maria, a més, l’Ajuntament serà titular d’un equipament públic. El darrer punt de l’acord inclou les cases del Ravalet i el seu solar, també estipulades per ubicar-hi habitatge protegit. A Sta. Maria hi haurà 22 HPO, a La Galbanya 12 (HPO), i al Ravalet 12 (HPO).

COMPARTIR