Preveure, diagnosticar i tractar l’Alzheimer

Maribel Xufré.  Espai terapèutic Maresme
358

La demència senil és la pèrdua progressiva de les funcions cognitives, memòria, pensament abstracte, judici, llenguatge, capacitat per realitzar tasques complexes, identificació i reconeixement de subjectes i objectes i canvis de personalitat, conservant intactes els mecanismes d’alerta i el nivell de consciència.

L’Alzeheimer 
És la causa més freqüent de demència irreversible en adults. És un tipus de lesió cerebral orgànica. El seu deteriorament intel·lectual progressa gradualment des de l’amnèsia fins a la incapacitat total. Es caracteritza per una atròfia cerebral i un excessiu nombre de cabdells neurofibril·lars i plaques neurítiques localitzades al còrtex cerebral.

El tractament
Hi fàrmacs que maquillen els símptomes o que retarden lleugerament el deteriorament, però no hi ha tractament curatiu eficaç actualment per a la malaltia. No obstant això, com a cuidadors podem fer moltes coses per frenar una mica l’accelerat progrés de deteriorament intel·lectual i per millorar la qualitat de vida d’una persona amb demència, sigui quina sigui la seva tipologia.

Tractament no farmacològic

 • Simplificar la comunicació verbal amb el malalt: parlar-li amb frases curtes, deixant-li temps perquè processi la informació i mirant-li la cara.
 • Evitar la realització de canvis en l’entorn, tot i que cal adaptar-lo per evitar accidents. Mantenir al màxim els hàbits socials del malalt.
 • Mantenir activitat física i mental mitjançant una correcta estimulació.
 • Aconseguir una adequada nutrició i hidratació.
 • Evitar l’ús de fàrmacs innecessaris i amb efectes secundaris.
 • Corregir defectes sensorials.

Pautes de comunicació

 • Escollir paraules senzilles, frases curtes i utilitzar un to de veu amable i tranquil.
 • Evitar parlar-li com si fos un nadó o parlar d’elles com si no hi fossin.
 • Reduir distraccions i sorolls ajuden a la persona a concentrar-se en el que se li està dient.
 • Trucar a la persona pel seu nom, assegurant abans de parlar que ella li està prestant atenció.
 • Permetre que es prengui el temps suficient per respondre.
 • Anar amb compte de no interrompre.
 • Si la persona amb la malaltia d’Alzheimer està esforçant-se per trobar una paraula o comunicar un pensament, tractar amablement de proporcionar-li la paraula que està buscant.
 • Tractar de presentar les preguntes i instruccions d’una manera positiva.

Com treballem a l’Espai Terapèutic Maresme?

Fer un diagnòstic diferencial per sospita de malaltia degenerativa i el seu subtipus (Alzheimer, Cossos de Lewy, demència de tipus vascular, demència mixta, etc).

Abordar les manifestacions psicològiques del dany cerebral i de les relacions cervell-comportament, alteracions cognitives, alteracions de l’aprenentatge, trastorn o patologia psiquiàtrica.

Avaluació i diagnòstic tant en persones sanes com amb dany cerebral o amb malalties que van associades a deteriorament cognitiu.

Fer un diagnòstic diferencial i l’obtenció d’un perfil clínic i/o neuropsicològic que ajudi a:

 • Precisar un diagnòstic.
 • Ampliar un diagnòstic per sospita de comorbiditat.
 • Planificar una adequada intervenció.
 • Afinar més en el tractament al pacient, derivació a tallers específics o a altres professionals seguint els circuits i serveis que ofereix el nostre hospital.

Com es porta a terme el diagnòstic?

 • Exploracions i estudis rigorosos, mitjançant l’aplicació de proves psicomètriques i les informacions aportades per la família o professionals derivadors.
 • Anàlisi dels resultats, diagnòstic diferencial. Precisió del perfil que es troba.
 • Planificació de les cures del pacient.
 • Planificació de la rehabilitació mitjançant estimulació cognitiva.
 • Conclusions i orientacions.
 • Devolució per explicar els resultats i diagnòstic concret. Entrega d’informe complert.
COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí