Què és la demència senil?

Maribel Xufré.  Espai terapèutic Maresme
359

La demència senil és una pèrdua progressiva de les funcions cognitives, memòria, pensament abstracte, seny, llenguatge, capacitat per realitzar tasques complexes, identificació i reconeixement de subjectes i objectes, elaboracions mentals objectives i canvis de personalitat, conservant intactes els mecanismes d’alerta i el nivell de consciència.

La malaltia d’Alzheimer
L’alzheimer és la causa més freqüent de demència irreversible en adults. Un tipus de lesió cerebral orgànica. El seu deteriorament intel·lectual progressa gradualment des de l’amnèsia fins a la incapacitat total.

Com treballem a l’Espai Terapèutic Maresme?
Fer un diagnòstic diferencial per sospita de malaltia degenerativa i el seu subtipus (Alzheimer, Cossos de Lewy, demència de tipus vascular, demència mixta, etc).

Abordar les manifestacions psicològiques del dany cerebral i de les relacions cervell-comportament, alteracions cognitives, alteracions de l’aprenentatge, trastorn o patologia psiquiàtrica.

Avaluació i diagnòstic tant en persones sanes com amb dany cerebral o amb malalties que van associades a deteriorament cognitiu.

Fer un diagnòstic diferencial i l’obtenció d’un perfil clínic i/o neuropsicològic que ajudi a:

  • Precisar un diagnòstic.
  • Ampliar un diagnòstic per sospita de comorbiditat.
  • Planificar una adequada intervenció.
  • Afinar més en el tractament al pacient, derivació a tallers específics o a altres professionals seguint els circuits i serveis que ofereix el nostre hospital.

Com es porta a terme el diagnòstic?

  • Exploracions i estudis rigorosos, mitjançant l’aplicació de proves psicomètriques i les informacions aportades per la família o professionals derivadors.
  • Anàlisi dels resultats, diagnòstic diferencial. Precisió del perfil que es troba.
  • Planificació de les cures del pacient.
  • Planificació de la rehabilitació mitjançant estimulació cognitiva.
  • Conclusions i orientacions.
  • Devolució per explicar els resultats i diagnòstic concret. Entrega d’informe complert.
COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí