Què és l’estimulació basal?

Maria Durante.  Terapeuta Ocupacional de la Residència i Centre de Dia Laia
183

Andreas Fröhlich és el creador del concepte de Basale Stimulation®. Va ser professor en Educació Especial i es va doctorar en psicologia de la pedagogia terapèutica. Va treballar molts anys amb nens i joves amb grans discapacitats i es feia una gran pregunta: Com podem facilitar una vida de qualitat a les persones amb greus limitacions?

Basale Stimulation® (BS) és un concepte pel desenvolupament de les persones amb greus discapacitats. Pretén impulsar el desenvolupament de la persona en situacions vitals crítiques, on les seves competències d’intercanvi i regulació es troben clarament disminuïdes i/o reduïdes. És una manera de comunicació global a partir del propi cos per persones amb limitacions greus.  Aquest enfocament aporta una manera de potenciar la comunicació, interacció i desenvolupament, orientat a totes les àrees i necessitats bàsiques de l’ésser humà. El nucli del concepte el conformen les capacitats de percepció, comunicació i moviment.

Una de les premisses més fonamentals de BS és “el meu cos com a punt de partida per orientar-me”, essent una part fonamental de les ofertes proposades en les intervencions.  El concepte descriu 7 àrees bàsiques pel desenvolupament: Comunicar-se, comprendre, percebre, moure’s, compartir experiències amb altres persones, sentir emocions i experimentar el mateix cos. Totes elles enteses com una globalitat, interrelacionades, dotades de valor i manifestades de manera simultània. Per tant, BS ofereix possibilitats i ofertes sense condicions.

Per a més informació, és recomanable el llibre Comunicació més enllà  de la discapacitat, de la pedagoga i formadora de Basale Stimulation® Anna Esclusa (www.annaesclusa.com), una obra de referència per profunditzar en el concepte de la Basale Stimulation®.

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí