Per què la tos no em desapareix?

Dr. Jordi Juanola.  RESPIRA (Mataró). www.consultarespira.com
674

La tos és un els motius de consulta mèdica més freqüents, podent estar present fins al 12% de la població. No és una malaltia pròpiament, sinó un símptoma que habitualment no presenta gravetat, però pot ser el motiu inicial d’alguna malaltia no coneguda. La tos crònica es defineix com a tos persistent de més de 8 setmanes de duració. Aquesta sol ser més freqüent en dones d’edat mitjana i molt més habitual en gent fumadora.

Les causes més habituals de tos crònica solen ser les malalties respiratòries no conegudes o correctament tractades, especialment l’asma bronquial i la bronquitis crònica.

Altres causes, com la rino-sinusitis crònica, afectacions de les cordes vocals, degoteig nasal posterior amb sensació de mucositat al coll, també són freqüents. Fàrmacs pel tractament de tensió arterial (la família dels anomenats IECA) i reflux gastroesofàgic (tant quan es nota sensació de cremor, com en casos que no genera molèstia digestiva) també s’han de considerar com a possibles orígens de la tos.

Per poder arribar al seu diagnòstic i tractament òptim, es necessita una correcta entrevista explicant altres símptomes (mucositat, sibilants al pit, roncs, molèsties digestives…), situacions acompanyants (èpoques de l’any pitjor, abans o després dels àpats…) i les proves necessàries per a l’estudi de cada una de les malalties esmentades (espirometria amb broncodilatació, valorar la inflamació dels bronquis, una radiografia de tòrax o TAC si precisa, o bé un estudi del reflux entre d’altres).

Hi ha una altra situació, potser menys coneguda o aplicada, sent la tos crònica laríngia, on es genera una hipersensibilitat de la mucosa laríngia, apareixent una sensació de prurit (picor) o formigueig, mal de coll i fins i tot alteració de la veu, que genera l’aparició de la tos.

Per tant, tal com es veu, les causes de tos crònica poden ser diverses, per això és important poder realitzar un diagnòstic acurat per poder aplicar el tractament més adient i resoldre un motiu de molèstia i malestar general.

COMPARTIR