Quina informació hem de donar al malalt d’Alzheimer?

Dr. Salvador Altimir Losada.  Geriatre. Fundació Germans Aymar i Puig
409

Possiblement aquesta és una de les preguntes més freqüents que es fan, tant els professionals responsables d’atendre els malalts com els seus familiars.

La informació que cal donar al familiar ha de ser generosa i adequada als diferents estadis evolutius de la malaltia. El metge ha d’afavorir la comunicació i fomentar la proactivitat. Les llistes de preguntes poden servir de gran ajuda. Un familiar ben informat podrà entendre el que li ocorre al malalt i prendre les decisions més adequades.

El fet de conèixer la malaltia facilitarà que la persona afectada pugui seguir millor el tractament farmacològic i no farmacològic i comprengui les dificultats que pot comportar-li la malaltia en la seva vida quotidiana. A més, pot estar més animat en la planificació del seu futur. Finalment, un malalt que coneix la seva afecció acceptarà mesures de protecció, tant per a ell com per als altres, com ara deixar de conduir.

Però, d’altra banda, el mal pronòstic de la malaltia podria aconsellar minimitzar la realitat per no danyar una persona a qui el patiment la converteix en molt vulnerable. També és possible que en el moment del diagnòstic la persona ja no sigui capaç de comprendre o recordar informació mitjanament complexa. La falta de consciència de malaltia que presenten molts d’aquests malalts seria un altre element a favor per no informar sobre la malaltia i limitar-nos a donar consells generals referents a la vida quotidiana.

A nivell pràctic és recomanable fer servir un llenguatge senzill però no infantil. És molt important insistir en la causa orgànica i aclarir al pacient que no és boig. Segons la meva experiència, la malaltia d’Alzheimer s’ha de presentar com un procés heterogeni, de llarga evolució i amb possibilitats de tractament que modifiquen el seu curs evolutiu i milloren el confort del malalt. La informació s’ha de basar en les necessitats del present sense insistir en els aspectes evolutius més severs sobre els quals el malalt difícilment tindrà capacitat de projecció.

En definitiva, el més important en relació a la informació que ha de rebre una persona afectada de malaltia d’Alzheimer és el paper que aquest procés informatiu ha de tenir en el tractament global del seu patiment. I, especialment, a ajudar-lo a viure amb la dignitat que es mereix.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí