Relacions intergeneracionals: la societat guanya

Mónica Pérez i Marta Plantada.  Psicòloga i Educadora social de la Residència i Centre de Dia Can Boada
163

Anomenem relacions intergeneracionals als vincles que es creen entre persones de diferents grups d’edat a través d’activitats orientades a afavorir l’intercanvi de coneixements, competències i valors.

Ja fa anys que observem els beneficis que comporten aquests intercanvis tant per a la gent gran com per als grups d’edats més joves: increment del sentiment d’identitat i autoestima, millora dels símptomes de la depressió, estimulació  de les capacitats cognitives  i millora de les habilitats socials, l’empatia i la tolerància, entre altres.

Però encara van més enllà, beneficiant també a la societat, ja que són una font d’enriquiment i faciliten poder compartir experiències vitals, la cohesió social i el desenvolupament comunitari.

Amb les relacions intergeneracionals donem valor a allò que, en altres cultures, és tan important: que la gent gran sigui agent transmissor de la cultura popular de la nostra comunitat a través de la narració de la seva història de vida. Només a partir de conèixer aquesta història de vida es pot entendre la manera en la qual vivim i d’on venim, alhora que farem valdre el  seu coneixement i la seva experiència.

És crucial que les diferents generacions trobin elements comuns, alhora que descobreixen allò que els uneix. A més és bàsic que els més petits i la gent jove entenguin que la vellesa és una etapa més de la vida.

COMPARTIR